Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlamamız ile birlikte, kişisel birçok verinin paylaşılmasına imkân sağlıyoruz.

Ancak her ne kadar iyi niyetlide olsa bu paylaşımlar birçok soruna yol açmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kişiler arasındaki yazışmaların ifşasıdır.

Günümüzde genellikle sosyal medya aracılığıyla yapılan, özel görüşmelerin ifşa edilmesi TCK’ ya göre suç teşkil etmektedir. Hukukumuzda TCK m. 132/3 ile kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriği diğer tarafın rızası olamadan hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla hapis cezası ile cezalandırılır.

Görülüyor ki kanun koyucu kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlalini suç olarak tanımlanmaktadır. Örneğin kişinin arkadaşıyla yapmış olduğu whatsapp konuşmalarını, onun rızası olmadan ifşa etmesi halinde bu suç oluşur.

Kişilerin aralarındaki yazışmaları, kendilerine ait gizlilik alanını oluşturur. Dolayısıyla kişinin gizli tutulmasında menfaati olan yazışmaları kişilik hakkı kapsamında korunan değerler arasında yer alır. Bu kapsama; kişilerin kendi aralarında olan yazışmaları kişisel verilerin sosyal medyada hukuka aykırı şekilde paylaşılması kişilik hakkının ihlâline neden olur.

Elbette internet ortamında kötü niyetli insanların saldırılarına ve tacizlerine maruz kalabiliyoruz. Böyle bir durumda karşılaştığımızda bu tacizi paylaşmak yerine, ekran görüntüsü alıp yargı birimlerine şikâyette bulunmak kesinlikle daha caydırıcı bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.