Vücutta istenmeyen tüyler birçok kültürde yaygın olan bir estetik problemdir ve lazer epilasyon günümüzde bu problemin kalıcı olarak çözümünün en etkili metodudur.

Lazer epilasyon işleminden  sonra, işlemi uygulayan kişilerin yahut işletmenin kusurlu olması sebebiyle vücutta yanık,  morluk, renk değişikliği, deformasyon v.b. sorunları ortaya çıkabilmektedir.Bu kapsamda lazer epilasyon işlemi sebebiyle zarar gören kişinin, zarar veren kişi yahut işletmeden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmakla, cezai sorumluluk nedeni ile şikayet hakkıda bulunmaktadır.

Güzellik merkezlerinde kullanılan cihazların bir kısmı güzellik uzmanı sertifikasına sahip kişilerce kullanılabilmektedir. Ancak ülkemizde çoğunlukla sadece doktorlar tarafından kullanılması gereken cihazlar da bulunmaktadır. İşlem yapılan cihazların kullanma yeterliliğine sahip olmayan kişilerce kullanılması da suç teşkil etmektedir. İşlem yapılmadan önce kişilere yeterli bilgilendirme yapılmamakta ve aydınlatma yükümlülüğü de yerine getirilmemektedir.

Lazer epilasyon işemi hukuki dayanağını Borçlar Kanunu Madde 470 de yer alan eser sözleşmesinden almaktadır. 

Mağdur kişi iş-eser sahibi; lazer epilasyon işlemi yapan taraf ise yüklenicidir. Eser sözleşmesinde, işin uzmanı sayılan yüklenici, yapımını yüklendiği işi, özen borcu gereği olarak fen ve sanat kurallarına, sözleşme hükümlerine, kendisine duyulan güvene ve beklenen amaca uygun şekilde yapmakla ödevlidir.

Tüketici, sözleşmeden doğan hizmetin yerine getirilmemesinden dolayı oluşan ayıplı hizmette, kanunun kendisine tanıdığı seçimlik haklarını kullanabilir. Sözleşmeden dönebilir, hizmetin yeniden görülmesini isteyebilir ya da hizmet görülmediyse ödenen bedelin iadesini isteyebilir. Bunun yanı sıra hizmetin görülmemesinden dolayı bir zarara uğramışsa dava açtığı mahkemeden tazminat da talep edebilir.

Lazer epilasyon hizmeti niteliği gereği, tedavi veya estetik amaçlar dışında yapıldığında davaya bakmaya genel mahkeme değil ,Tüketici Mahkemesi görevlidir.

Son olarak yapılan işlem sonrası  vücutta yanık oluşan ya da başka herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan kişiler işletmeyi şikayet edebilir. Yapılacak şikayet, taksirle yaralama olan TCK 89. madde birinci fıkraya göre gerçekleştirilir. Unutulmamalıdır ki lazer epilasyon işlemi uygulayan kişi veya işletmenin ceza alması için kusurlu olması gerekir.