Nafaka, kişinin Türk Medeni Kanunu kapsamında geçindirmekle yükümlü olduğu kişilere mahkeme kararıyla verdiği aylıktır.

Nafakanın amacı aile birliğini güçlendirmek, aile ilişkisinin sarsılması sebebiyle kişilerin zor duruma düşmesini engellemektir. Dolayısıyla nafaka kamu düzenini yakından ilgilendirir. Nafaka çeşitleri TMK’da ayrı ayrı düzenlenmiştir. Nafaka, bakım nafakası ve yardım nafakası olmak üzere ikiye ayrılır. Bakım nafakası ise tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olmak üzere üçe ayrılır.

Nafaka artırım davası, mahkeme tarafından verilen nafakanın değişen sosyal ve ekonomik koşullar sebebiyle artırılmasıdır. Nafaka artırım davasında taraflar mahkemeden nafaka artırımını talep ederler. Mahkeme, değişen mali duruma ve hakkaniyete göre nafaka artırımına karar verebilir.  Nafaka artırım davasında; davanın açıldığı tarihteki sosyal ve ekonomik durum, çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları gibi hususlar gözetilir. Ayrıca hâkim, nafaka artırım miktarını belirlerken TMK m.4’te yer alan hakkaniyet ilkesini de göz önünde bulundurur.

Özellikle son iki yıldır ülkemizde seyreden yüksek enflasyon dolayısı ile artan fiyatlar,paranın alım gücünü yitirmesi ve buna mukabil ücretlerin de artması karşısında nafaka miktarlarının ihtiyaçları karşılamadan çok uzak olduğu kanıtsanamaz bir gerçektir.

Nafaka arttırım davasında davacı değişen ekonomik şartlar sonrasında nafakanın ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu ispatlamak zorundadır. 

Nafaka artırım davası yetkili mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir.