Kişi çalışma hayatına adım atması ile bir takım sorunlar yaşamaya başlar. Günümüzün rekabet dolu, fazla çalışmaya dayalı iş hayatı, insanların gündelik hayatını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Psikolojik tacizi; iş yerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya iş verenler tarafından sistematik biçimde uygulanan,  tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak tanımlayabiliriz.

Psikolojik tacizin uygulamada görülen en çok rastlanan ve en açık örnekleri olarak  kendini göstermeyi engelleme, sözünü kesme, yüksek sesle azarlama, sürekli eleştiri, çalışan iş hayatında yokmuş gibi davranma, iletişimin kesilmesi, fikirlerine itibar edilmemesi, asılsız söylenti, hoş olmayan imalar, nitelikli iş verilmemesi, anlamsız iş verilmesi sürekli yer değiştirilmesi ve fiziksel şiddet tehdidi olarak karşımıza çıkar.

Bahsetmekte fayda görüyoruz ki, iş yerinde yaşanan her anlaşmazlık ve çatışma psikolojik tacizin unsurlarını taşımayabilir. Anlık öfke süreklilik göstermeyen geçici davranışlar  psikolojik taciz değildir.

İş yerinde psikolojik tacize uğrayan kişi, Türk Medeni Kanunun 24. ve 25. Maddesinden kaynaklanan " Saldırının Önlenmesi Davası" , " Saldırıya Son Verilmesi Davası" , " Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası" , " Vekaletsiz İş Görme Davası"  açma hakkına sahiptir.

Ayrıca psikolojik taciz mağduru işçi iş sözleşmesini haklı neden ile derhal  fesih etme hakkına da sahiptir.

Uygulamada psikolojik taciz davalarının ispat edilemediğinden çoğunlukla reddedildiği görülmektedir. Yargı kararlarına konu olduğu üzere psikolojik taciz olgusunun ispatı bakımından kesin ve mutlak bir ispat aranmamalıdır. Mağdur psikolojik taciz uygulandığına dair emareleri ortaya koymalı, buna karşın artık ispat yükü yer değiştirdiğinden iş veren tarafından psikolojik taciz uygulanmadığının ispat edilmesi gerekmektedir.

İş yerinde psikolojik taciz olarak nitelendirilebilecek davranışlara örnek olarak;

- Üstünüz kendinizi göstermenizi engellemeye çalışması,

- Sözünüz sürekli kesilmesi,

- Yüzünüze bağırılması ve yüksek sesle azarlanmak,

- Yaptığınız işin sürekli eleştirilmesi,

- Özel hayatınızın sürekli eleştirilmesi,

- Sözlü ve yazılı tehdit,

- Meslektaşlarınızın sizinle konuşmasının yasaklanması,

- Asılsız söylemlerin ortaya atılması,

- Dini veya siyasi görüşünüz ile alay edilmesi,

- İşinizin sürekli değiştirilmesi,

- İtibarınızı düşürecek şekilde davranılması,

- Öz güvenizi düşürecek davranışlar,

- Fiziksel durumunuz ile bağdaşmayacak işler verilmesi,

Gösterebiliriz.