Av. Orçun Akbulut

Av. Orçun Akbulut

Tüm Makaleleri

Muris muvazaası nedir? (Mirastan mal kaçırma)

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak gayesiyle, gerçek iradelerine uygun olmayan ve hukuki sonuç doğurmasını istemedikleri bir görünüş meydana getirme konusunda anlaşmaları olarak tanımlanmakt...

Hakaret sayılmayan sözler

Avukat Orçun Akbulut yazdı.

Hizmet tespit davası nedir?

5510 sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılan işlerde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilemediği hallerde veya eksik bildirilmiş hizmetlerin tescil edilmediği sonradan öğrenildiğin...

İş yerinde psikolojik taciz (mobbing)

Kişi çalışma hayatına adım atması ile bir takım sorunlar yaşamaya başlar. Günümüzün rekabet dolu, fazla çalışmaya dayalı iş hayatı, insanların gündelik hayatını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerde...

Lazer epilasyon mağduru kişilerin hakları

Vücutta istenmeyen tüyler birçok kültürde yaygın olan bir estetik problemdir ve lazer epilasyon günümüzde bu problemin kalıcı olarak çözümünün en etkili metodudur.

Reddi miras nedir?

Ölen kişinin mirasçıları, miras bırakanın terekesinde yer alan tüm hakları doğrudan doğruya kazanır ve mirasbırakanın borçlarından müteselsil olarak ve şahsen sorumlu olur.

İşe iade davası nedir?

İşe iade davaları, İş Kanunu (İş.K.), m.18, 19, 20, 21,22 hükümlerine dayanan uyuşmazlıkların usul hükümleri ile şekillenen bir hak arama yoludur.

Kira tespit davası nedir?

Kira tespit davası, konut veya çatılı kira sözleşmelerinde taraflar arasında belirlenen kira bedelinin arttırılması veya azaltılması hakkında açılan davalardır.

Artan enflasyon karşısında nafaka artırımı talep etmek mümkün müdür?

Nafaka, kişinin Türk Medeni Kanunu kapsamında geçindirmekle yükümlü olduğu kişilere mahkeme kararıyla verdiği aylıktır.

İcra iflas kanununda yapılan değişiklikler sonrası konutta haciz işlemi mümkün mü?

5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  7. Yargı paketi içerisinde yer alan “İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında yapılan deği...