2022 yılı ile birlikte tekrar 90 lı yıllar kadar kendini hissettiren enflasyonla birlikte önü alınamayacak şekilde kira artış oranları büyük problem haline gelmiştir. Devletin konuya müdahale etmesi ile yasada düzenleme yapılmıştır. 7409 Sayılı Yeni yasa hükmü, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 akşamına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde yüzde 25 oranında net bir oran belirlemiştir.

Hal böyle olunca yüzde 25 kira artışını düşük bulan ev sahipleri kiracıyı tahliye ettirmek için farklı yöntemlere başvurmaya başlamış, bu konuda hukuksal sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Ev sahiplerinin benzeri tahliye tehdidine karşı, kiracıların “Kira sözleşmesinde dikkat etmesi gereken hususlara” kısaca değineceğiz.

İlk olarak olası ihtilaflar da ispat için sözlü kira sözleşmesinden uzak durularak kira sözleşmesi mutlak yazılı olarak yapmalıdır.

İkinci olarak taşınmaza ilişkin elektrik, su ve doğal gaz gibi tüm genel abonelikleri mutlaka kiracı kendi üzerinden yapmalıdır.

Üçüncü olarak kiracı asla boş tahliye taahhüdüne imza atmamalı; eğer böyle bir şey düzenlenecek ise tahliye taahhüdü başta tarih olmak üzere eksiksiz olarak düzenlenmelidir.

Son olarak ise kiracı taşınmazın kullanımından kaynaklı vergi ve harçlar haricinde herhangi bir ödemeyi kesinlikle üstlenmemelidir.

Unutulmamalıdır ki eksiksiz bir kira sözleşmesi haksız tahliyeyi ortadan kaldırır.