Ülkemizde 1970 yılından bu yana devam eden enflasyon sarmalı 2022 yılında tamamen devlet kontrolünden çıkmış durumdadır. Ekonomik ve sosyal hayatımızda yakından hissettiğimiz yüksek enflasyonun etkileri hayatımızın her kısmına yansımakla bu yazımızda yüksek enflasyonun kira üzerindeki etkisini ve sonuçlarını inceleyeceğiz.

Taşınmazını kiraya veren mülk sahiplerinin yüksek enflasyonu ön görememesinden kaynaklı olarak yapılan kira sözleşmelerinde, devletinde tavan artış uygulaması sonrası mağdur olan birçok ev sahibi bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde yaygın "ev alıp kiraya verelim, kira geliri ile geçimimizi sağlayalım" anlayışına sahip bireylerin kira gelirlerinin, devletin uygulamış olduğu tavan artış oranı dikkate alındığında yüzde yüzlere yaklaşan enflasyon karşısında eridiği bir gerçektir. Bu durumda ev sahiplerini bu durumdan kurtaracak alternatif bir kanun yolu bulunmaktadır, "Kira Uyarlama Davası".

Kira ilişkisinin devam ettiği süre içerisinde beklenmeyen olağanüstü sebeplerden dolayı kira sözleşmesinin başlangıcında taraflar arasındaki denge bir taraf aleyhine değişebilir. Böyle durumlarda denge aleyhine bozulan taraf “Kira Uyarlama Davası” açarak kiranın oluşan yeni şartlara uyarlanmasını talep edebilir.

"Kira Uyarlama Davası" için her ne kadar uzun süreli kira sözleşmeleri için uygulanabileceği, bir yıl ve daha kısa süreli kira sözleşmelerinde uygulanamayacağı görüşü hakim olsa da gerek Borçlar Kanunu 138. maddede süre belirtilmemiş olması gerekse Yargıtay kararlarında ki görüşler dikkate alındığında bir yıl ve kısa süreli kira sözleşmelerinde de “Kira Uyarlama Davası” açılabilmesi mümkündür.

 “Kira Uyarlama Davası” açabilmek için, sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olmalı, söz konusu bu durum uyarlama talebinde bulunandan kaynaklanmamış olmalı ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olan denge uyarlama talebinde bulunan aleyhine değişmiş olmalıdır. Tüm bu şartların oluşması halinde herhangi bir süreye tabi olmaksızın taşınmazın bulunduğu yargı çevresindeki Sulh Hukuk Mahkemesinde “Kira Uyarlama Davası” açılabilir.