En çok aldığımız sorulardan biri ‘kira sözleşmesi bitince kiracı evden çıkarılabilir mi’ sorusudur. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan maddeler ışığında belirli süreli kira sözleşmesi yani genellikle uygulamada görülen 1 yıllık kira sözleşmesi bittiğinde sözleşmeyi sona erdirme hakkı “yalnızca kiracıda” bulunur. Kira sözleşmesinin bitmesi, ev sahibine kiracıyı evden çıkartma hakkını vermez.


Kiracı bir yıllık sözleşmesinin ardından evden çıkıp çıkmayacağı hakkında bir bilgi vermediyse, sözleşme sürer. Kira sözleşmesi yapılırken kiracıdan ıslak imzalı ve yazılı olarak tahliye taahhütnamesi alınmış ise ve çıkacağı tarih net olarak yer alıyor ise sözleşme sona erdiğinde kiracının mülkten çıkartılması mümkündür.

Bu düzenlemeler, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemek ve kiracı haklarını korumak amacıyla getirilmiş önemli düzenlemelerdir. Kiracı ve ev sahibi, sözleşmeye sadık kalmakla birlikte, belirli durumlarda esneklik sağlayan bu hükümleri bilmeli ve bu doğrultuda hareket etmelidirler.

Tahliye  taahhütnamesi dışında ev sahibi, ihtiyaç nedeniyle veya tadilat nedeniyle kiracının tahliyesini son olarak da, kira sözleşmesinin 10. kez yenilenmesi halinde kiracının tahliyesini talep edebilir. Ayrıca ev sahibi her zaman genel tahliye nedenleri oluştuğunda taşınmazın tahliyesini talep etme hakkına sahiptir.