AK Parti'li Mustafa Savaş Ordu'da temayülü yönetiyor AK Parti'li Mustafa Savaş Ordu'da temayülü yönetiyor

Meclis araştırması isteyen Tezcan,ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.
 
 
Tezcan, araştırma önergesinin gerekçesinde şu noktaları vurguladı:
“2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 6.860.192 öğrencinin 6.122.138’i devlet üniversitelerinde, 727.423’ü vakıf üniversitelerinde, 10.631’i vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görmektedir. Bakanlığın açıklamalarına YURTKUR’a bağlı 808 yurt, bu yurtların ise 874 bin 693 kapasitesi bulunmaktadır. Yükseköğretime kayıtlı öğrencilerin 4 milyon 24 bin 506’sı örgün eğitim kapsamındadır. Örgün eğitim kapsamındaki öğrencilerin yurt ihtiyacı olduğu varsayılsa bile, bu öğrencilerin sadece % 21,7’sine barınma hizmeti sağlanabilmektedir.
Öğrencilerimize sağlıklı barınma ve beslenme hizmeti verilememektedir.
Son yıllarda yükseköğretim düzeyinde öğrenci sayısının artmış ve buna bağlı olarak da yurt ihtiyacı da artmıştır. Öğrencilerimizin yurt ihtiyacı artmasına rağmen yurt ve yatak kapasitesi ihtiyaca yönelik artırılamamıştır.
Bunun yanı sıra yaşanan bazı acı olaylarda da görülmektedir ki öğrencilerimizin can güvenliğine ilişkin de büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.
Son olarak Aydın ilinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmiştir.
Türkiye'yi derinden yaralayan bu acı olayla ilgili ihmallerin olduğu da ortadadır.
Yurtta kalan  öğrencilerin  yaptığı açıklamada, birçok kez arıza yapan asansörün düzenli olarak bakımlarının yapılmadığı ve tüm uyarıların yurt yönetimi tarafından dikkate alınmadığı belirtilmiştir.
Bu çerçevede, Aydın ilinde bulunan Güzelhisar Kız öğrenci yurdunda yaşanan olayın ve ülke genelindeki KYK yurtlarındaki sağlık ve can güvenliği sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105.maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz.”
Tezcan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde ise şu sorulara yer verdi:
 
1-      Öğrenci sayısına göre asansör sayısının yetersiz olduğu yönünde tespitler vardır. Olayın meydana geldiği yurtta kalan öğrenci sayısı ve asansörün yük çekme kapasitesi nedir? Bu iki sayı arasındaki orantı mevzuata uygun mudur?
 
2-      Yurtta kalan öğrencilerin, asansör kazası yaşanmadan önce yaptıkları uyarılar neden dikkate alınmamıştır?
 
3-      Genel Müdürlüğünüze asansör arızasının giderilmesiyle ilgili bir bildirim yapılmış mıdır?
 
4-      Bu asansörün son bir yıl içinde düzenli olarak hangi tarihlerde bakımları yapılmıştır?
 
5-      Ülkemiz geneli öğrenci yurtlarında bulunan asansör ve benzeri ortak kullanım araçlarının rutin bakımları yapılmakta mıdır? Bu bakımların kullanılan araca göre zaman aralığı nedir?
 
6-      Türkiye’de başka yurtlarda da benzer öğrenci şikayetleri olmuş mudur? Bu şikayetlere  ilişkin ne tür bir işlem yapılmıştır?
 
7-      Türkiye genelinde kurumunuza bağlı öğrenci yurtlarında bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için ne tür önlemler alınmaktadır? Bununla ilgili çalışma planınız nedir?