Günlük yaşamda sıkça kullandığımız bir cümledir; “benimle açık konuş lütfen”.

Peki, birbirimizle ne derece açık konuşuruz düşündük mü hiç?

Doğru iletişim kurmak ilişkiler açısından oldukça önemlidir.

Peki, doğru iletişim en çok nerede önemlidir, iletişimi temelde nerde öğreniriz? Bu soruların yanıtlarına değinmek istiyorum.

Artık neredeyse herkesin bildiği gibi, aile toplumun en küçük birimidir.

Doğduğumuz andan itibaren ilk gözlerle ve ten temasıyla, ardından mimiklerimizle iletişime geçeriz ailemizle.

Daha minicikken karşımızdaki aile bireyinin yüzündeki gülümseme gülümsetir bizi. Bunlar, konuşmanın dışındaki iletişim biçimleridir aslında. Konuşmaya başladıktan sonra iletişim farklı bir boyut kazanır. Bu noktada doğru iletişim daha çok önem kazanmaya başlar.

Çocuklarla doğru iletişim kurmak, çocuğun gelişimi açısından oldukça önemlidir. Özellikle ergenlikten itibaren çocuklar kendi alanlarını oluşturmaya başladığında aileden kendini soyutlamaya çalışır.

Çocuklardan “ailem beni anlamıyor” sözünü çok duyarız.

Çocuklarımızla sağlıklı bir ilişki yaratmak için doğru iletişim kurmalıyız.

Bu noktada önerim “açık iletişim” kurmaktır.

Yani çocuğumuz onay gören bir davranış sergilediğinde onu takdir etmeli, beğeni davranışlarla ifade edilmelidir. Çocuk onay görmeyen bir davranış sergilediğinde, ebeveynler tarafından nedenleriyle birlikte çocuğa açıklanmalıdır. Bu açık iletişim çocuğun öz saygısını geliştirir ve öz benlik kazanmasına yardımcı olur. Yaptığı iyi ve kötü davranışı ayırt edebilmesini sağlar.

 Bu durum eşler arasında da benzerdir. Eşlerin konuşma eylemini gerçekleştirdiği halde “eşim beni anlamıyor” dediklerini sıklıkla duyarız. Eşler arasında beğeninin söz ve davranışlarla ifade edilmesi iletişim açısından sağlıklı adımlardır. Tartışma elbette kaçınılmazıdır fakat bu noktada yapılması gereken her bireyin kendi köşesine çekilmesi olmamalıdır. Bu noktada iletişim artmalıdır sorunlar açık biçimde konuşulmalıdır.

Aile içi iletişim bireyin sağlıklı bir gelişim tamamlaması açısından önemlidir.

Bu yüzden birbirimizle açık konuşalım.