Kredi Garanti Fonunun işleyişi hakkında bilgi veren Savaş, şu ifadeleri kullandı:

“AK PARTİ hükûmetlerimiz, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için KOBİ'leri her alanda desteklemekte, KOBİ'lerin verimliliği artırılmakta, uluslararası piyasalara entegrasyon süreçlerini iyileştirmekte, yatırım, üretim ve pazarlama alanında teknik bilgi ve danışmanlık yardımı sağlamakta, düşük maliyetli, uzun vadeli kredi kaynaklarına erişimlerini desteklemektedir. Kredi Garanti Fonu tam bu noktada devreye girerek KOBİ'lere ve KOBİ dışında kalan işletmelere uzun vadeli kredi kaynaklarına ulaşmaları için kefalet vermektedir.

CHP'de Efeler'e sürpriz aday CHP'de Efeler'e sürpriz aday

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK PARTİ hükûmetlerinin ekonomik alanda yaptığı dönüşüm sonucunda Kredi Garanti Fonu da yeniden yapılandırılmış ve bankacılık sektörüyle oluşturulan sinerjiyle çok sayıda kredi kefalet paketi hayata geçirilmiştir. Kredi Garanti Fonu işin odağına hem reel sektör hem de bankacılık sistemini alarak iki tarafın da ortak çıkarlarını en üst seviyeye çıkarıp ve aynı paydada buluşmalarını sağlayarak kısa sürede Türkiye'nin kalkınmasına önemli destek sağlayan bir kuruma dönüşmüştür. Özellikle pandemi döneminde esnafımıza, genç girişimcimize, KOBİ'lerimize büyük destek vermiştir. Kredi Garanti Fonu kredi kullandıran bir kurum değildir; ortağı olan finansal kuruluşların kredi verilmesini uygun bulduğu firmalar lehine kefalet sağlamaktadır. Bankalar tüm kredi başvurularında olduğu gibi kendi iç değerlendirme ve tahsis süreçlerini tamamlayarak kredi verilmesi uygun bulunan başvuruları teminat desteği almak üzere Kredi Garanti Fonuna iletmektedir. Kredi Garanti Fonu da mevzuat doğrultusunda gerekli kontrolleri yaparak kefalet talebini onaylamaktadır. Kredi Garanti Fonu finansal kuruluşlarla entegre bir yapıda çalışmaktadır. Kefalet başvuru süreci ve ilgili tüm iletişim süreci eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Türkiye ekonomisi ve KOBİ'ler için bu kadar önemli bir kurumun ve finansal kuruluşların olayın aslı bilinmeden bazı haberler üzerinden eleştirilmesi bu kurumlara zarar verecektir. Kaldı ki Kredi Garanti Fonu finansman ihtiyacı olan KOBİ'lere kefalet desteği sağlayarak banka kredisi kullanmalarını mümkün hâle getiren bir kuruluştur. Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla kredilendirme süreci titizlikle uygulanmaktadır...küçük büyük ayrımı olmaksızın yüz binlerce işletmeye destek sağlanmakta, bu desteklerle ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır. Mesnetsiz iddia ve ithamlarla güven kurumu olan finansal kuruluşlarımızın itibarına zarar verilmeye çalışılmakta, dolayısıyla ülke ekonomisine vermiş olduğu katkılar önlenmek istenmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, her alanda çok büyük atılımlar yapmış, yapılan yatırımların da karşılığını almaya başlamıştır. Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için mücadelemizi hız kesmeden sürdürüyoruz.”