Nazilli Belediyesi’nin Şubat ayında yaptığı parke taşı ihalesi ile ilgili şikayeti değerlendiren Kamu İhale Kurumu (KİK), ihaleyi alan firma ile ona yakın teklif veren diğer firmanın teminat mektuplarındaki eksiklik nedeniyle ihale dışında bırakılmasına karar verdi. KİK ayrıca, itiraz süresi dolmadan ihaleyi alan firmayla sözleşme yapılmasının kanun hükmü uyarınca usule aykırı olduğu hükmetti.

Gözden kaçırmayın

Tezcan’dan Soylu’ya sert tepki! Tezcan’dan Soylu’ya sert tepki!

Nazilli Post’tan Murat Gürkan’ın haberine göre, tartışmalara konu olan Nazilli Belediyesinin yaptığı parke taşı ihalesinde Behlüli-Sinada yapı ortaklığının eksik evrak verdikleri gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasının ardından, söz konusu firmanın yaptığı itirazı değerlendiren KİK bu konudaki görüşünü açıkladı.

İHALEYİ ALAN FİRMANIN EVRAKLARINDA EKSİKLİK VARMIŞ!

İhale dışı bırakılan Behlüli-Sinada Yapı ortaklığının itirazını değerlendiren 7 kişiden oluşan Kamu ihale kurumu heyeti, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın; ”Behlüli- Sinada yapı eksik evrak nedeniyle ihale dışı bırakıldı” şeklinde yaptığı açıklamanın aksine asıl İhaleyi alan firma ile ona yakın teklif veren diğer firmanın banka teminat mektuplarındaki eksiklik nedeniyle ihale dışı bırakılmasına karar verdi. Heyet raporunda ayrıca,’ Bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğini’ ifade etti.

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN FİRMA İLE YAPTIĞI SÖZLEŞME USULE AYKIRI BULUNDU

KİK komisyonu ayrıca, Belediye Meclis toplantısında, İhale konusunda 15 yıllık tecrübeyle uzman olduğunu açıklayan Fen işleri Müdürü Çağatay Çimen’in, ihaleyle ilgili10 günlük yasal itiraz süresi dolmadan kendi yetkisini kullanarak ihaleyi alan firma ile sözleşme yapılmasının kanun hükmü uyarınca usulüne uygun olmadığını açıkladı.

KİK’in bu kararına göre usulsüzlük nedeniyle Çimen’e yargı yolu göründü!

GÖZLER ÖZCAN’A ÇEVRİLDİ!

Behlüli-Sinada Yapı ortaklığının yaptığı itiraz üzerinde kararını açıklayan, 7 kişiden oluşan KİK komisyondaki 2 üye ihalenin yeniden yapılması yönünde karar verirken, çoğunluğu sağlayan 5 kişilik üye ise 4734 sayılı kanunun 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar vererek, söz konusu ihalenin haksız yere elenen Behlülü-Sinada Yapı ortaklığına verilmesinin gerektiğini işaret etti!

İhale karmaşasındaki düğümün çözülmesi için Gözler Belediye Başkanı Özcan’a çevrildi. Özcan’ın ihaleyi, Behlülü-Sinada Yapı ortaklığına mı vereceği yoksa iptal mi edeceği merak konusu oldu!

İŞTE İHALE UZMANI MÜDÜRÜ TERS KÖŞEYE YATIRAN KİK’İN O KARARI!

“Şikayet Başvurusu üzerine idarece alınan kararda ve karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresinin belirtilmemesinin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte, kamu ihale mevzuatında öngörülen sürelere uyulmasının esas olduğu ve başvuru sahibinin de süresinde idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında, idarenin tebligat işlemlerindeki aykırılıkların esasa etki etmediği tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler ve Kamu ihale mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda, başvuru sahibi tarafından süresi içerisinde yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararın tebliğinden itibaren idarece 10 günlük süre beklenilmeden 02.03.2021 tarihinde sözleşmenin imzalanmasının yukarıda aktarılan kanun hükmü uyarınca usulüne uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, İnş.Taah.Bet. ve Pet. Ür. Mad. Haf. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti ve Prefabrik Beton yapı elem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarında bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının(b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, oy çokluğuyla karar verildi.”