Hasan Can Oktaylar'ın açıklaması şöyle:
"2022 Lise Geçiş Sınavına 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi. Bunların ancak 130 bin kadarı nitelikli okullara yerleştirilecek, diğerleri ise başarısız olarak etiketlenmektedir. Bu yanlış bir bakış açısıdır öğrencilerimiz başarılı olsa da olması da bizler için önemli görülmektedir.

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Oktaylar Bilim Okulları uygulamakta olduğu "Akademik Başarı Odaklı Öğretim Sistemi: Tam Öğrenme Modeli" ile bireysel ve grup başarısı düzeyinde elde ettiği sonuçlarla Aydın iline gurur yaşattı.

2022 Lise Geçiş Sınavında başarı ortalamaları derslere göre aşağıdaki şekildedir:

- Matematik: 20 soruda 4.7
- Türkçe: 20 soruda 9.2
- Fen Bilimleri: 20 soruda 9.5
- Yabancı Dil: 10 soruda 4.5
-İnkılap Tar.veAtatürkçülük: 10 soruda 5.5
-Din Kültürü ve Ahlak 10 soruda 6.4

Bu başarısızlığın altında yatan temel neden sınavlarda artık bilginin değil becerinin ölçülüyor olmasıdır.

Beceri temeli sorular esas olarak aşağıdaki  yeterlikleri ölçmektedir:
1- Okuduğunu anlama,
2- Analitik düşünme (muhakeme-akıl yürütme),
3-Yaşam senaryoları üzerinde problem çözme,

Bu yeterlikleri gelişmemiş öğrencilerin konu- kazanım (içerik) bilgilerine sahip olmalarının bir önemi kalmamıştır. Yani ilk %9'luk dilime girmek için sadece konu-kazanım, içerik bilgisi yetmeyecek bununla birlikte "anlayarak okuma" ve "mahkeme-akıl yürütme" yeterliliklerinin gelişmiş olması gerekmektedir.

Beceri temelli sorular senaryolar ve tablo-grafik destekli metinler- modellemeler şeklinde düzenlenmektedir. Soruların çözümü için gerekli bilgiler (veri ya da değişken olarak) soru senaryosunda verilmektedir. Öğrencilerden beklenen soruda verilen çoklu veri ya da değişkeni (anlayarak) ilişkilendirmeleri ve sonuça gitmeleridir. Öğrencilerin mevcut eğitim sisteminde bu yeterlikleri edinmeleri ise mümkün görülmemektedir.

Bilinmelidir ki başarı 7. ve 8. sınıflarda yoğun özel ders aldırma, çok sayıdaki yayını çözdürerek yükleme yapılmasıyla mümkün değildir.

Sınavda başarı temel bilgileri vermekle birlikte; alt sınıflardan itibaren anlayarak okuma ve muhakeme-akıl yürütme yeterliliklerinin  geliştirileceği özel programlarla mümkün olacaktır.
Oktaylar Bilim Okulları olarak sınavlara hazırlık sürecini gerektirdiği akademik, duygusal ve sosyal nitelikteki farklı özel programları uygulayarak öğrencilerimizi başarıya götürmekteyiz."

oktay