Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Aydın’da  sözleşmeli antrenör pozisyonda 4 personel alacağı duyuruldu.

Adaylar başvurularını 26 Aralık 2022 saat 10.00 ile 6 Ocak 2023 saat 17.00 tarihilerinde e-Devlet üzerinde Gençlik Ve Spor Bakanlığı-kariyer kamu işe alım ve kariyer kapısı(https://isealimkagerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecekler.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve  duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Lise, ön lisans veya lisans mezunu olan ve e-Devlet üzerinde başvuru sırasında bu bilgileriyle gelmeyen adaylar, mezuniyet bilgilerini başvuru sırasında mutlaka beyan edecektir. Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Spor Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlık  tarafından verilmiş millilik belgeleri ile Olimpik veya  paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belgeler haricinde başka bir millilik belgesi kabul edilmeyecektir.