Osmaniye Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, YSK'ya gönderdikleri yazıda, sayım ve döküm işlemleri iftardan önce başlayacağından, sandık kurulu görevlilerinin sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için iftar saatinde kısa bir süreliğine mola vermelerinin mümkün olup olmadığını sordu. 

Osman Gökmen'den Aytekin Kaya'nın danışmanına tehdit Osman Gökmen'den Aytekin Kaya'nın danışmanına tehdit

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır.' hükmü bulunduğunu hatırlattı. 

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.