Aydın Adnan Sezgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı,

"Aydın, insan kaynağı ve ekonomik potansiyeliyle ülkemizin önemli bir değeridir, verimli tarım arazileriyle pek çok nitelikli tarım ürününde en büyük tarım şehirleri arasındadır. Aydın ilçelerinin tümü turizme müsaittir. Ayrıca, sanayi potansiyeli yüksektir ancak özellikle son 20 yılda Aydın'ın ve bölgenin geniş imkânları atıl bırakılmıştır.

    Bugüne kadar çeşitli seçim dönemlerinde AK Parti tarafından Aydınlılara vadedilen pek çok yatırımla ilgili ilerleme olmamış ya da projeler söz verildiği gibi tamamlanmamıştır. Aydın, kamu yatırımları, merkezî Hükûmetin projeleri ve gayrisafi yurt içi hasıla açısından nispi olarak komşu illerin hayli gerisine düşmüştür; oysa, tarihte Aydın, civarına kıyasla her zaman daha müreffeh bir şehir olagelmiştir. Evet, Aydın, kamu yatırımları açısından yirmi yıldır ihmal edilmiştir ve bu durum birçok Aydınlının zihninde "Aydın cezalandırılıyor mu?" sorusunu yaratmıştır. Aydın-Denizli Otoyolu bir yılan hikâyesine dönüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde otoyolun önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirtmiştir. Oysa iktidar otoyolun 2023 yılında, hatta daha önce bitirileceğini söylemekteydi. Şimdilik bir bağlantı yoluyla getirilmektedir. Otoyoldan bahsetmişken otoyolun yapımı için 25 bin dönüm meyve bahçesinin ve tarım arazisinin yok edildiğini de hatırlatmak icap ediyor.

    Yerine getirilmeyen diğer bir yatırım Aydın Havalimanı'dır. Şehir hastanesi projesi uzun süre iktidarın kaprisleri nedeniyle tamamlanamamış ancak şimdi seçimlere yaklaşınca bağlantı yolları için bir çözüm üretilebilmiştir. Sağlık altyapısı kifayetsizdir. Şehir hastanesinin yetersizlikleri telafi etmesini, çoğu yerde olduğu gibi dekordan ibaret kalmamasını diliyorum.

    Aydınlı hemşehrilerimin ısrarla bekledikleri bir diğer altyapı yatırımı ise hızlı tren projesidir. Ülkemizin en eski demir yolu olan İzmir-Aydın Demir Yolu bu güzergâha yakışmayacak kadar çağ dışı kalmıştır.

    Aydın tarımı Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi acı çekmektedir. Üreticilere sağlanan destekler yetersiz kalmaktadır. Zeytinyağı sektöründe taklit yağlar nedeniyle üreticilerin yaşadığı sorunlar devam etmektedir. Pamuk üretiminin artırılmasına ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine yönelik hiçbir olumlu adım atılmamıştır. Pamuk alım fiyatları üreticileri mağdur edecek düzeylerde kalmıştır. İncir için hâlâ katma değeri artırmaya yönelik tedbir ve destekler geliştirememiştir. Yerel ürünlerin marka hâline getirilmesi konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Sulama alanında beklenen projeler ihmal edilmiştir. İktidar Aydın'ın büyük evladı "Yeter, söz milletin!" anlayışının kahramanı merhum Adnan Menderes'in memleketine sahip çıkmamıştır; onun mirası olan demokrasiye sahip çıkmadığı gibi, onun memleketine de sahip çıkamamıştır.

    Değerli arkadaşlar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde uzun süredir akademik bir kuruma yakışmayan nitelikte olaylar yaşanmaktadır. Vatandaş üniversitenin hastanesinden fevkalade şikâyetçidir.

    JES'ler Aydın'ın kanayan başka bir yarasıdır. Aydınlıların rızası olmamasına rağmen insan yaşamı, çevre, tarım ve hayvancılık üzerinde ağır tahribat yaratan denetimsiz JES projelerine hoyratça devam edilmektedir. Aydın, dünyada JES'lerin en yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasındadır.

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası desteğiyle hazırlanan proje raporunun sonuç bölümünde JES'lerle ilgili pek çok sakınca ve tehdit net olarak belirtilmiştir. Ülkemizde JES'lerle ilgili yasal düzenleme ve denetimlerin yetersiz olması nedeniyle bölgesel yoğunluğun yarattığı riskler dünyanın diğer bölgelerine kıyasla çok daha yüksektir. İktidar, Aydın'a sahip çıkmayı becerememiş, Aydın ve Aydınlılar için katma değer yaratamamıştır. Seçimlerden sonra Aydın'a hak ettiği değeri verecek bir yaklaşımla yirmi yıllık kayıp zamanı süratle telafi edeceğiz."