Aydın’ın Çine ilçesinde 4 bin kişinin çalışacağı  Bien Yapı tarafından yapılması planlanan Bien Seramik Fabrikasının ÇED süreci başladı.

Yüzüncü Yıl Konserleri Efe Dumancı konseriyle sona erdi Yüzüncü Yıl Konserleri Efe Dumancı konseriyle sona erdi

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

" Çine Organize Sanayi Bölgesi, Gökyaka Mahallesi, 107 Ada 2 no'lu Parsel ve Çaltı Mahallesi, 109 Ada, 165 no'lu Parsel mevkiinde Bien Yapı Ürünleri Sanayi  Turizm  Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan hammadde hazırlama ve seramik ve  Üretim tesisi kapasite artırımı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Aydın Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilir. "