Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bazı taşınmazların özelleştirilmesine dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Buna göre, Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Kırklareli, Erzincan, Kütahya ve Aydın'daki 10 taşınmaz "teminen ihale" yöntemiyle özelleştirilecek.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler gerçekleştirmek suretiyle "pazarlık" usulüyle yapılacak. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.
İlanda, Aydın'ın Didim ilçesindeki 4 taşınmaz yer aldı. 
Buna göre, Cumhuriyet 2802 ada 1,2,3,4,5 ve 6 parsel numaralı toplam 18 bin 339 m2 yüzölçümlü taşınmazlar (bir bütün halinde) 8 milyon lira, Cumhuriyet 5090 ada 1 parseldeki 43 m2 yüzölçümlü taşınmaz 4 milyon 500 bin lira, Cumhuriyet 5129 ada 1 parseldeki 82 m2 yüzölçümlü taşınmaz 3 milyon lira, Cumhuriyet 5136 ada 1 parseldeki 60 m2 yüzölçümlü taşınmaz 4 milyon lira geçici teminat bedeli ile ihaleye çıkarılacak. İhale için son teklif verme tarihi 11 Ağustos olarak belirlendi.