Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması talebiyle soru önergesi hazırlayan Sezgin, "Evrensel hukuk ilkelerine de aykırı bir şekilde, GES tesisleri ile yapılan sözleşmelerin geriye dönük ve tek taraflı olarak iptal edilmesi kararı neden alınmıştır?" ifadelerini kullandı. 

Sezgin'in soru önergesi şöyle: 

"9 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı, özellikle sanayi, ticaret ve tarım işletmelerinin çatı ve cephelerine kurulacak lisanssız güneş enerjisi tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin 10 yıl süreyle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında kamu tarafından satın alınmasını garanti altına almıştır. Uygulama usulleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” ile belirlenmiş olan düzenleme doğrultusunda çok sayıda işletme kamu ile sözleşme yaparak güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı yapmıştır. 

EPDK tarafından hazırlanan ve 11 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte ise, üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin artık kamuya satılamayacağı, işletmelerin ancak kendi tükettikleri kadar elektrik miktarını satabilecekleri, bu miktarın üzerinde üretilen elektriğin YEKDEM’e bedelsiz olarak hibe edileceği belirtilmiştir. 

Sektör temsilcileri, Türkiye genelinde binin üzerinde GES santralinin bu karardan etkilendiğini ifade etmektedir. Söz konusu işletmeler yatırım yaparken hem kendi ihtiyacını karşılamak hem de elektrik satmak üzere tasarlanmıştır. Bazı işletmeler üretiminin ancak yüzde 10’unu kendi kullanmakta, yeni düzenlemeyle ürettikleri elektriğin yüzde 80’ini hibe etmek zorunda bırakılmaktadır. 

Bu çerçevede;
1) Evrensel hukuk ilkelerine de aykırı bir şekilde, GES tesisleri ile yapılan sözleşmelerin geriye dönük ve tek taraflı olarak iptal edilmesi kararı neden alınmıştır? 
2) Yatırımlar sırasında, 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’na güvenerek banka finansmanı kullanan yatırımcıların kredi borçlarını ödeyememeleri durumunda, yüzüstü bırakılan yatırımcılara sahip çıkılacak mıdır?
3) Cumhurbaşkanı Kararı’na güvenerek GES yatırımı yapan ve 11 Ağustos 2022 tarihli EPDK yönetmeliğiyle mağdur edilen yatırımcıların mağduriyeti nasıl giderilecektir?"