Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası ile ilgili Büro Memur Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Ümit Uğur açıklama yaptı. Vergilerin devletin temel geliri olduğunu, vergi toplayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin ise birçok mağduriyet yaşadığını ifade eden Uğur, “Her yıl vergi haftasında ve ziyaretlerimizde dile getirdiğimiz sorunları bir kez daha dile getiriyor, sorunların çözümüne yönelik verilen sözlerin lafta kalmaması beklentimizi ifade ediyor, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’ten bu taleplerimizin hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi. 

Taleplerini sıralayan Büro Memur Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Ümit Uğur, “Kurgulanacak yeni sistem; Mali Hizmetler Sınıfını da içine alacak şekilde topyekûn sorunların çözüldüğü yepyeni bir kamu maliyesinin düzenlenmesi olmalıdır” dedi. 

Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Yıl esasına dayanarak, uzman personelin ihdas edilecek Başuzmanlık kadrosu ile onore edilerek özlük hakları merkez kariyer mesleklerle eşitlenmesi sağlanmalıdır. 

Nazilli’de metruk binada yangın Nazilli’de metruk binada yangın

KARİYER UZMANLARININ ÖZLÜK HAKLARININ DENKLEŞTİRİLMESİ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı emrinde benzeri görevleri yapan kariyer uzmanlarından; devlet gelir uzmanı, mali hizmetler uzmanı, defterdarlık uzmanı ve gelir uzmanı arasındaki maaş farkı iyice açılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki kariyer uzmanları arasında ücretli adaletin sağlanması için bu grupta yer alan uzmanların gösterge, ek gösterge ve yan ödeme puanları denk hale getirilmelidir. 

KARİYER UZMANI PERSONELİN GÖREV TANIMI YENİDEN YAPILMALI 

Kariyer uzmanı istihdam eden kurumumuzun uzman personel görev tanımının tereddüde yer vermeyecek şekilde yeniden yapılmalı ve bu tanımın yapılmamış olmasından kaynaklanan sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. Ayrıca Gelir Uzman Yardımcısı unvanlı personel sınavsız olarak Gelir Uzmanı olabilmesinin önü açılmalıdır. 

YENİ PERSONEL İSTİHDAMI 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde ve taşra teşkilatlarında eksik olan koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, veznedar, büro memuru ve hizmetli kadroları ile vergi dairesi başkanlığı, il defterdarlığı gelir uzman yardımcılığı ve defterdar uzman yardımcılığı kadrolarını açıktan personel alınmalıdır. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMELİ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan kurum personeline merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat ücretinin büyükşehirlerde 12 katı diğerlerinde 10 katı tutarında saat başına fazla çalışma ücreti ödenmelidir.  

Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde ise fazla çalışma ücreti %50 artırımlı, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenmeli ve ücretlerden gelir vergisi kesintisi yapılmamalıdır. 

SERVİS HİZMETİ YAYGINLAŞTIRILMALI 

Başkanlık Merkez birimlerinde sağlanan ulaşım yardımının, ulaşımda zorluk yaşanan taşradaki diğer personeller için de sağlanmasına yönelik çalışma yapılması, servis hizmeti sağlanması ve bu durumun mümkün olmaması halinde ise personele ücretsiz toplu taşıma kartı verilmesi gerekmekte olup kamu kartlarının kullanımında saat sınırlandırması kaldırılması gerekmektedir. 

KİRA YARDIMI YAPILMALI 

Bilindiği üzere artan kira ücretleri ve Kamu konutlarına satışı sonrasında özellikle yer değiştirmeye tabi personelin özlüklerinin korunmasını teminen kira yardımı yapılması veya yeniden kamu konutu tahsis edilmesine ilişkin gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

DENETİM TAZMİNATI ARTIRILMALI, MALİ HİZMETLER TAZMİNATI VERİLMELİDİR 

Vergi Haftası isminin Maliye Haftası olarak değiştirilmesi ve Maliye Haftası sebebiyle çalışanlara birer maaş ikramiye verilmesi, Defterdarlık uzmanlığı ve gelir uzmanlığından hazine ve maliye uzmanlığına geçiş hakkı verilmesi, gelir uzmanlarına ve müdür yardımcılarına sınırlı inceleme yetkisi verilmesine ilişkin çalışma yapılması, Gelir idaresi başkanlığı Merkez ve taşra teşkilatlarında dış görevlerde görevlendirilen (yoklama memuru, icra memuru, tahsildar, dağıtıcı, şoför) unvanlar ile bu görevleri ifa etmek için görevlendirilen personelin yemek giderlerinin kurumca tedarik edilmesi için gerekli çalışma yapılmalıdır.  

Vergi Haftası dolayısıyla tüm vergi çalışanların Vergi Haftasını kutlarız.