Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği Başkanı Tevfik Fikret Koca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Asırlık Cumhuriyetimizin 100.Yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir.” Sözünü rehber edinip ülkemizin dört bir yanını yeşile çevirmek adına var gücümüzle seferber olmalıyız.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman varlığımızı son 20 yılda 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkarmış bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu çevre dostu yaklaşımlarla Erozyonla mücadelede dünya lideri olan Ülkemiz, orman alanını artıran nadir ülkelerden biri konumunda olması gurur verici bir gelişme olarak dikkat çekmektedir.

Dünya nüfusunun hızlı artışı; sanayi alanlarının genişlemesini ve çarpık kentleşme sorunlarını ortaya çıkararak özellikle doğal yaşam alanlarının ve tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına yol açmıştır. Kontrolsüz çarpık kentleşme ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atıkların yol açtığı kirliliklerin kontrol edilememesi ve doğaya vahşi depolanması hava, toprak ve su kirliliğinin yanı sıra gürültü kirliliğine de sebep olmaktadır.

İnsan doğası gereği her an etkileşim içinde bulunduğumuz hava, su ve toprağın niteliğinin korunması canlıların yaşam döngüsünü sağlayabilmeleri açısından oldukça önemlidir.

Doğadaki insan faktörünün çevreyi korumaya adapte olması gerekirken çevre kirliliğinin en önemli faktörü insandır.

Fakat unutulmamalıdır ki hava, su ve toprağın niteliğinin zarar görmesi insan yaşamını ve tüm canlıları doğrudan etkilemektedir. Tarım arazilerinin niteliklerinin korunması ve amacı dışında kullanılmaması, modern çevreye duyarlı tarımsal üretimimin gerçekleşmesi, enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir kaynaklarla karşılanması, evsel ve sanayi atıklarının arıtılması, geri dönüşümü ve geri kazanımla yeniden değerlendirilmesi yaşanılabilir bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması açısından insani bir görevdir.

Biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin olan ülkemizde, İklim değişikliği ve türlerin yok olması tehditlerinin ortadan kaldırılabilmesi adına bireylere, devletimize ve uluslararası topluma olduğu kadar sivil toplum örgütlerine de büyük sorumluluklar düşmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği Olarak; Biyolojik kaynakların korunması  ve kayıt altına alınması, iyi tarım, organik tarım, tarımda ve tarımsal üretimde çevreye duyarlı yöntemlerin tercih edilmesi, doğal kaynakların verimli ve adil kullanılması, modern sulama yöntemlerinin tercih edilmesi, su israfının engellenmesi ve alternatif enerji kaynaklarının modern tarıma ve tarımsal üretime uygulanması hususlarında üreticilerimize, kamu ve özel sektöre ve tüm paydaşlarımıza her türlü desteği vermekte öncülük etmeye hazır olduğumuzu belirterek 5 Haziran Dünya Çevre Gününü Kutlarız.”