Efeler ve İncirliova ilçelerindeki Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerinde kurulması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak tesis edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali istemiyle Başkan Atay’ın talimatı doğrultusunda Efeler Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açtığı dava, Efeler Belediyesi’nin lehine sonuçlandı.

ÇED RAPORUNUN UYGUN OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Davanın görüldüğü mahkeme, Efeler halkını ve Başkan Atay’ı haklı buldu. Açıklanan gerekçeli kararda; ÇED raporu kapsamında değerlendirme yapıldığında bilirkişilerle birlikte yapılan değerlendirme sonucu çevreye olumsuz etkilerin fazla olacağı, proje sahasının çok yakınlarında yoğun olarak kullanılan konut, eğitim, park ve rekreasyon alanlarının bulunduğu, bölge halkının içme ve kullanma sularını temin ettikleri kuyuların konumu dikkate alındığında projenin gerçekleşmesinin çevre mühendisliği bakımından uygun olmadığı, santral alanı ve kuyu alanlarının birinci ve ikinci sınıf tarım arazilerine kurulmasının planlanmasının bu alanlarda tarımsal üretimi engelleyeceği ve özellikle zeytin ağaçlarının çiçeklenme dönemi olan nisan sonu ve mayıs başında işletmenin kuruluş aşamasında çıkacak tozun bitkilerde tozlaşmayı engelleyerek zeytin ağaçlarının generatif özelliklerini olumsuz etkileyeceği, projenin uygulanacağı saha bir bütün olarak değerlendirildiğinde gerek canlı ve bitki çeşitliliği gerekse de Aydın ilinin ve projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeli ile projenin olası etkileri dikkate alındığında risk ve etkiler sebebiyle dava konusu ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verildi.

BAŞKAN ATAY: “HAKLI MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK”

Jeotermal enerji santrallerinin çevreye zarar veren tüm faaliyetlerine karşı dik duruşu ile yöre halkının ve çevrecilerin takdirini kazanan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konu ile ilgili konuştu. Başkan Atay, “Biz jeotermalden elektrik üretimine karşı değiliz. Ama böyle vahşice üretilmesine karşıyız. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere, tüm canlı yaşamına zarar verecek şekilde uygulamalar yapılmasını istemiyor buna karşı hukuki zeminde hakkımızı arıyoruz. Sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Halkımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için verdiğimiz haklı mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

WhatsApp Image 2022-07-22 at 16.54.45