Yapılan açıklamada,  “fiyat artışı ciddi sorunları da beraberinde getirecektir” denildi.

Kuşadası Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği (KUMDER) çimento artış  kararının ülke ekonomisini  olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

 Kuşadası Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son günlerde özellikle Genel Yerel Seçim sonrası ülkemizde tüm emtialarda (başta gıda olmak üzere) anormal derecede fiyat artışları gündeme gelmiştir. Bu artıştan ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan İnşaat Meslek Grubu da maalesef nasibini almış durumdadır. 01/Ocak/ 2024 tarihi itibariyle Asgari Ücret başta olmak üzere elektrik, personel, nakliye, akaryakıt, SGK prim vb. girdileri değişikliği için belirli bir fiyat ayarlaması tüm sektörlerde uygulanmıştır. Bu ayarlamadan da İnşaat Sektörü ana maddesi Beton (Çimento, agrega, katkı maddeleri vb.) inşaat demiri, nakliye ve personelden kaynaklı artışta nasibini almıştır. Dolayısıyla Ocak 2024'den itibaren günümüze kadar sektörün ana malzemeleri ile birlikte işçilik bedellerinde de gerekli artışlar yapılarak yürürlüğe konulmuştur. Nisan ayı sonu itibariyle İnşaat Sektörü ana malzemesi Beton fiyatlarında bir artışın yapıldığı öğrenilmiştir. Çimento fiyatlarına ortalama %41 oranda bir zam yapılacağı ilan edilmiştir. Fiili rakamlardan yola çıkacak olur isek 1750 TL /Ton+KDV mertebesindeki Çimento fiyatı 2.600 TL/Ton+KDV mertebesine ulaşmıştır. Fiyat artışı baz alındığında; Personel fiyatında (prim vb. dahil)

Akaryakıt fiyatında Doğalgaz fiyatında

Elektrik fiyatında reel anlamda yüksek bir fiyat artışı söz konusu olmamıştır.

Bu yeni artış ile ortalama BS 30 Sınıfı Betonarme beton fiyatı 1.850-2.000 TL/ m3 civarında iken 1 Mayıs tarihi itibariyle bu fiyat 2.200-2.450 TL/ m3 seviyelerine getirilmiştir. Fiyatlar Beton sınıfına göre değişiklik arz etmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi bahse konu fiyat artışı ciddi sorunları da beraberinde getirecektir;

Bu durum;

1. Mevcut konut stokunun satılmamasını,

2. Yeni inşaat yapımının durmasını,

3. Maliyetlerin artması sebebiyle arz- talep dengesini,

Başkan Şahin: Artezyen suyu kullanım ücreti çiftçilerimizi isyan ettiriyor Başkan Şahin: Artezyen suyu kullanım ücreti çiftçilerimizi isyan ettiriyor

4. İnşaat imalat ve yan sektörlerde üretim, satış ve uygulama işlemlerinin durmasını, 5. İstihdam sorunlarını da beraberinde getirecektir.

Dolayısıyla Lokomotif sektör İnşaat Meslek grubu ve bağlı sektörleri olumsuz etkileyecek olup

telafisi mümkün olmayan zararlara ve toplumsal yaralanmalara sebebiyet verecektir. Netice itibariyle ana kalem malzeme ve diğer evsaf ürünlerde bir zam söz konusu değilken Mayıs 2024 tarihi itibariyle yapılacak olan Çimento fiyat artış kararının ülke ekonomisi ve toplumsal talepleri olumsuz etkileyecek bir karar olduğu aşikardır. Durumun bu açıklamalar doğrultusunda değerlendirilerek gözden geçirilmesi gerekmektedir.”