- Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin:- "Türkiye Belediyeler Birliği olarak yapılan bütün çalışmanın altına imza atıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin "Türkiye Belediyeler Birliği olarak yapılan bütün çalışmanın altına imzamızı atıyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülen Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2/3727 sayılı Kanun Teklifi, Komisyon raporunun sunulmasının ardından Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, yasa düzenlemesi belediyelere önemli sorumluluklar veriyor.

Kanun tasarısı için belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantılar sonrasında ortaya çıkarılan TBB görüş ve önerileri, komisyon görüşmelerine katılan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından komisyona iletildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatma Şahin, "Türkiye Belediyeler Birliği olarak yapılan bütün çalışmanın altına imzamızı atıyoruz." ifadesini kullanırken, belediye başkanlarından gelen iki ayrı talebi de komisyon görüşmeleri esnasında ilettiğini belirtti.

Şahin, hayvan bakım evi, hayvan hastanesi ve doğal yaşam alanlarını kurmak üzere tahsis edilecek hazine ve orman alanlarının bedelsiz olmasının hem belediyelerin elini güçlendirileceğini hem de bu konuda teşvik edeceğini vurguladı.

Şahin, "Bu mesele tek bir kurumdan, tek bir bakandan, tek bir belediyeden veya tek bir sivil toplum kuruluşundan beklenecek bir mesele değil. Tam bir iş birliği, tam bir güç birliği, tam bir aşkla, tam bir inançla odaklanma meselesi.” değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep’te Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları destekle, 15 dönümlük bir arazide yeni bir rehabilitasyon merkezi kurduklarını belirten Şahin, "İçinde ameliyathanelerimiz var, aşı odalarımız, karantina odalarımız var, felçli olan hasta hayvanlarımızın kum havuzları var. Eğer bizim kendi gücümüzü aşan çok büyük bir ameliyat gerekiyorsa hemen hizmet satın alıyoruz. Daha da büyük bir operasyon gerekiyorsa veteriner hastanesinden hizmet karşılığı alıyoruz ve Büyükşehir olarak parasını biz ödüyoruz. Bu işin parasına puluna bakılmaz, yapılan her çalışmanın arkasındayız." ifadelerini kullandı.


- Belediyeler hayvan bakımevleri kuracak, kara ve su sirkleri kapatılacak

Hayvanların korunmasına yönelik önemli değişiklikleri barındıran yasaya göre Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklandı. Yasak fiilleri yapanlara idari para cezası verilmesinin yanında, bu hayvanlara el konularak belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürüleceği düzenlendi.

Flaş haber: Akaryakıtta görülmemiş indirim Flaş haber: Akaryakıtta görülmemiş indirim

Yasa düzenlemesi ile belediyelere de önemli görevler ve sorumluluklar yüklendi. Yürürlüğe giren kanunla belediyelerin hayvanların korunması kapsamında görev ve sorumlulukları açık şekilde düzenlendi.

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelere hayvan bakımevi kurma zorunluğu getirildi. TBB girişimleriyle teklife “büyükşehir ilçe belediyeleri” ibaresi eklenerek, uygulamada karşılaşılacak tereddütlerin giderilmesi sağlandı. Bu belediyelere meclis kararıyla hayvan hastaneleri kurabilme yetkisi verildi.

Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait arazilerin öncelikle tahsis edilmesi uygulaması korunurken, hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerin sorumluluğu altındaki hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürmesine ilişkin hüküm getirildi.

Belediyelerin hayvan bakım evleri kurabilmesi konusunda büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler için 2023 yılı sonu, diğer belediyeler için 2025 yılı sonuna kadar süre tanındı.

Belediyelere 3 yıl süreyle hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayırma zorunluluğu getirildi. Büyükşehir belediyelerinde bu oran binde 3 olarak belirlendi. Ayrılan bu ödeneklerin başka amaç için kullanılamayacağı düzenlendi.

Bakanlığın hayvanlara yönelik hizmetlere dair destekleri kanunda korunurken, İl Hayvanları Koruma Kurulu'na denetim yetkisi ile kanunda belirtilen faaliyet ve görevleri yerel yönetimler ve Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile eşgüdüm sağlayarak yaptırmak görevi verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına, hayvanların etolojisine ve habitatına uygun, serbest dolaşımlarına imkân sağlayan doğal yaşam parkları kurabilme imkanı sağlanırken, hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklandı.