Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Üyesi Kanat Ay Karul açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bilindiği üzere, hasta alt bezleri medikal firmalar tarafından hastalara temin edilen tıbbi cihazlar kapsamındadır. 2016 yılına kadar hasta alt bezleri şahıs ödemesi kapsamındaydı, hasta dilediği yerden fatura karşılığı satın alabiliyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) geri ödeme talep edebiliyordu. Bu süreç medikal firmaların ruhsatlandırılması, istenilen standartların sağlanması ve denetlenebilir yapıya dönüşmesi sonrası doğrudan sözleşme kapsamında temin edilen malzeme grubu haline gelmiştir. Sözleşme ile temin edilebilmesi hastanın ihtiyacı olan hasta alt bezine ulaşmasını ve teminini kolaylaştırmıştır. Ayrıca  süreçlerin başından  bugüne dek hasta alt bezi ve diğer tıbbi sarf malzemelerinin denetim ve takip sistemi TİTUBB-UBB-ÜTS gibi adlarla anılan süreçlerden geçerek yakından izlenebilen ve denetlenebilen elektronik takip-izleme ve denetim sistemleri hayata geçirilmiştir. Medikal firmalar bütün altyapılarını istenilen ve zorunlu tutulan bu sistem ve standartlara göre düzenleyerek hazır hale gelmişlerdir. 01 Mayıs 2022 itibariyle hayata geçirilen Tekil Ürün Takip Sistemi ile her tıbbi malzeme adet bazında tamamen takip edilebilir ve üretiminden son kullanıcıya kadar tüm sevk zincirleri yakından izlenebilir hale gelmiştir.  Bütün bu bilgiler ışığında, böylesine dünyaya örnek teşkil edecek bir şekilde insansız izlenip takip edilebilen, denetimi kolay bir sistem hayata geçirilmişken ne sorun yaşandı da, hangi gerekçe ile 01/06/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile, 01/07/2022 tarihinde SGK tarafından uygulamaya alınacak olan hasta alt bezi temini ödeme değişikliğine gidildi? Böylesine muazzam denetim ve takip sistemine kavuşan medikal sektörümüz bu değişiklik ve dönüşüme anlam verememekte ve kabullenememektedir.

Bu sebeple, söz konusu değişiklik kararının ani ve kısa sürede uygulamaya geçecek olması, sistemini işleyen mevcut durama göre ayarlamış, ekip kurmuş, depolama ve dağıtım sistemi kurmuş ve de en önemlisi borçlanarak (çek, senet veya kredi) mal temin bağlantılarını ayarlamış olan firmalarımızı öngörülemeyen bu değişiklik ile çok büyük zarara uğratacak, hatta çok sayıda firmamızın kredi, çek, senetlerini ödeyememe sonucu iflasına bile neden olabilecektir. Ayrıca ülke genelinde 10000 (onbin)’i aşmış faal olan medikal firmaların önemli bir kısmı ve hatta çoğunluğunun gelir kaynağı hasta alt bezi olduğu unutulmamalıdır.  Bu uygulama değişikliğinin ciddi ciro ve gelir kaybına neden olacağından bu firmalarda çalışan personelin işten çıkma- çıkarılmasına, ciddi istihdam kaybına sebep olacaktır. Hatta ve hatta bu firmaların önemli bir kısmının kapanmasına dahi neden olacaktır.

Diğer yandan, hasta alt bezi temini ödeme değişikliğinin rapor karşılığı kalite standardı ve fatura aramaksızın maddi yardıma dönüşmesi hasta ve veya yakınlarının keyfiyetine ve düzensiz kullanımına neden olacaktır. Kamusal harcamayı arttıracaktır. Bu düzensizliğe ve keyfiyete açık olan uygulama sosyolojik açıdan ekonomik ve maddi önceliklerin  zorunluluktan yer değiştirebileceği mutlaka öngörülmelidir. Bu durum hastalarda önümüzdeki süreçte halk arasında yatak yarası denilen (decubit ülseri) enfeksiyonlara neden olacaktır. Önümüzdeki süreçte enfeksiyon birimlerine yatırılan hasta sayılarında önemli artışa neden olacak, kamusal harcamayı arttıracaktır. Decubit hastalarının istatistiksel oranları artacaktır.

“ÖDEME DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Mevcut uygulamada bazı hastaların iki aylık bez reçetesi içeriğini 4 – 6 ay kullandığı da gözden kaçırılmamalıdır. Bu açıdan da kamusal harcamayı arttıracaktır. Yine sosyolojik açıdan ülkemizin bazı bölgelerinde hekimler ve hastaneler üzerinde keyfiyetli rapor, hatır raporu veya rapor baskısı gibi sorunlara yol açabileceği ön görülmelidir.

Sonuç olarak Medikal firmalarımızın varlığının, gelişiminin devamı ve istihdamın korunması açısından hasta alt bezi temini ödeme değişikliği uygulamasından vazgeçilmesi hayati önem taşımaktadır. Ayrıca bu durum hasta alt bezi malzeme kalitesi standartlarının korunması için ve kamusal harcamaları arttıracağı ve de sağlık sektörünü sosyolojik açıdan yorup zorlayacağı öngörümüzden dolayı da önem arz etmektedir. Bunun yerine dünyaya örnek teşkil edebilecek bir uygulama olan insansız izlenip takip edilebilen, denetimi kolay ve de en önemlisi tüm geçiş süreçleri tamamlanmış ve kullanıma hazır olan ÜTS Tekil Ürün Takip Sistemi ile uygulamaya devam edilmelidir. Medikal firmalarımızın geleceğini korumak adına, alınan bu karardan vazgeçilmesi için Bakanlık ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerimiz devam edecektir.