Kestane ağaçlarına ve kestaneye zarar veren “Gal Arıları” ile ilgili yapılması gereken mücadeleyi ve zor durumda kalan üreticinin sorunlarını TBMM gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

KALICI MÜCADELE ŞART

Ülkemizin en önemli kestane üretim merkezi Aydın’ın Köşk ilçesi Gökkiriş köyü kestanelik mevkiinde üreticilerle bir araya gelen ve üreticilerin sorunlarını dinleyen, kestane ağaçlarında çiçeklenen ve meyveye dönmeye başlayan kestanelerin, Gal Arıları tarafından nasıl zarara uğratıldığı yerinde inceleyen CHP’li Karakoz, Bakan İbrahim Yumaklı’ya “ülkemizin kestane ambarı konumunda olan Aydın’da etkin ve kalıcı bir mücadele yapılmaz ise kestane üretiminin hem kısa vadede hem de uzun vadede tamamen tehlike altına gireceğine yönelik tarafınıza sunulmuş herhangi bir rapor var mıdır?” diye sordu.

Milletvekili Karakoz; “anavatanı Çin olan, Japonya, ABD ve İtalya'da da görülen Gal Arılarının ülkemizde ilk defa 2013 yılında Yalova’da görüldüğünü, ürünlerde meyve ve çiçek oluşumunu engellediğini ve Aydın’daki kestane rekoltesine büyük zararlar verdiğini ve ülkemizin ihracat gelirlerinde kayıplar yaşamasına neden olduğunu” hatırlattı.

KATİL ARILARLA MÜCADELE BİYOLOJİK OLMALIDIR

Bu arılara karşı doğa ve ekolojik dengenin korunması adına kimyasal mücadelenin yapılmadığını, mutlaka biyolojik mücadelenin yapılması gerektiğini ifade eden CHP’li Evrim Karakoz, “Gal Arılarının bıraktığı yumurtaları, larvaları yok eden ve laboratuvar ortamında üretilmiş olan 'Torymus Sinensis' adlı böceğin daha çok üretilmesi ve riskli bölgelere salınımın yapılması gerekmektedir. Gal Arıları ile başarılı ve kalıcı bir mücadele yapılmak isteniyorsa, biyolojik yöntemler kullanılmalıdır” vurgusunu yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sorduğu sorular şu şekilde.

·         Hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine fayda sağlayan Köşk ilçesindeki kestane ağaçlarının Gal Arılarından korunması ve verdiği zararın en aza indirilmesi için yapılan hangi çalışmalar vardır? Bu çalışmalar nelerdir?

·         Bu arılar ile ülkemizin kestane ambarı konumunda olan Aydın’da etkin ve kalıcı bir mücadele yapılmaz ise kestane üretiminin hem kısa vadede hem de uzun vadede tamamen tehlike altına gireceğine yönelik tarafınıza sunulmuş herhangi bir rapor var mıdır? Varsa bu rapor kimler tarafından hazırlanmıştır? Bakanlığınızın bu rapor hakkında ki görüşleri ne olmuştur? Rapor nasıl değerlendirilmiştir?

·         'Torymus Sinensis' adlı böcek hangi laboratuvarlarda üretilmektedir? Üretilen böcek sayısının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer öyle ise yapılan mücadelenin pek de etkili olmadığı, Aydın ili Köşk ilçesinde yer alan kestane ağaçlarına büyük zarar veren Gal Arıların hâlâ o bölgede olmasından belli değil mi? Bölgede Gal Arılarının varlığı devam ediyor olması 'Torymus Sinensis' adlı böcek üretiminin yeterli olarak üretilmediği ve doğaya salınmadığı anlamını taşımaz mı?

·         Bakanlığınız Gal Arıları ile yapılan mücadele kapsamında hangi bölgelere 'Torymus Sinensis' adlı böceği bırakmıştır? Aydın’ın Köşk ilçesine bu böceklerden bırakılmış mıdır? Bırakılmışsa bırakılan böcekler yeterli midir?

·         Köşk ilçesi ve çevresindeki kestane üreticilerinin Gal Arılarının sebep olduğu zararlarının ve kayıplarının telafi edilmesine yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?