Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödenmesine bugün itibariyle başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan maaş farkı hesaplara bugünden itibaren yatırılacak.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Araç sahipleri dikkat! Motorine önce indirim sonra zam Araç sahipleri dikkat! Motorine önce indirim sonra zam

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.