Büro Memur-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Ümit Uğur, 3600 ek gösterge düzenlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ümit Uğur açıklamasında “Hizmet kolumuzda yer alan kamu kurumlarında görevli personeli dışlayıp, ayrımcılık yapan bu düzenlemeyi mevcut haliyle kabul etmiyoruz” ifadelerini kullanarak teklifin TBMM’de yeniden düzenlenmesi için girişimlere başlanıldığını duyurdu.

Mevcut düzenlemenin eksik, adalet duygusundan yoksun ve çalışma barışını bozacağını belirten Uğur, açıklamasında “6. Dönem Toplu Sözleşmede imza altına aldığımız “3600 Ek Gösterge ve Ek Göstergelerin Yeniden Düzenlenmesi” konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iki genel toplantı, bir de Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Komisyon Toplantısı yapıldı. Bu toplantılarda sendikamızın görüşleri (Genel İdare Hizmetler Sınıfı’nda 1.Dereceye ulaşan herkesin 3600, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın 3000 ek göstergeye kavuşması) hükümete açık ve net bir şekilde ifade edildi.” dedi.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

3600 ek gösterge düzenlenmesine ilişkin değerlendirmelerine devam eden Uğur “Ek Gösterge Düzenlemesi” kamuoyu ile ilk paylaşıldığında kapsam bakımından dar ve içeriği yetersizdi. Konfederasyonumuz Memur-Sen ve sendikamız Büro Memur-Sen’in girişimleri neticesinde kapsamı genişletildi ancak içerikte halen sıkıntılar mevcuttur.Tüm Kamu Görevlilerine 600 puan Ek Gösterge verilmesi ilk bakışta adil bir yaklaşım gibi görünse de; Kamuoyunda dört meslek grubu olarak adlandırılan grupta ön lisans ve lisans mezunları 3600 ek gösterge alırken (yaklaşık 1400 TL artışa), Büro Hizmet Kolunda mali, adli, idari vb. devletin ana hizmetlerinin sorumluluğunu üstlenen kamu görevlilerinin lisans mezunlarını 2800 ek göstergede (yaklaşık 120 TL artışa), şube müdürleri vb. idarecilerin 3000 ek göstergede (yaklaşık 160 TL artışa) baraj altında bırakılmaları tam bir fiyaskodur ve asla kabul edilemez.” İfadelerini kullandı.

“TBMM’DE DÜZELTİLMELİ!”

3600 ek gösterge düzenlemesinin TBMM tarafından yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Uğur, “Hatanın neresinden dönülürse kârdır. Adalet anlayışından yoksun bu düzenleme TBMM’de düzeltilmelidir. Bu düzenlemedeki eksiklikler ve adaletsizlikler düzeltilene kadar mücadelemiz ve eylemlerimiz devam edecektir. 19. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nin 3. Maddesinde kamuoyuna deklare ettiğimiz “Ek gösterge çalışmalarında hizmet kolumuz kapsamındaki kurumlarda görevli personelimizi dışlayan, ayrımcılık yapan hiçbir teklif kabul edilmeyecektir” irademizi tüm benliğimizle koruduğumuzu bir kez daha deklere ediyoruz. Hakkı ve hakikati savunmaktan bir adım geri durmayacağız.” Dedi.