Efeler Belediyesi’nin tasarruf tedbirleri kapsamındaki yol haritası belli oldu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in imzasıyla yayımlanan “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi” ile tasarruf konusunda neler yapılacağı A’da Z’ye açıklandı.

Genelge kapsamında tüm belediye birimleri ve şirketlerinde tasarruf tedbirlerinin artırılması istendi. Başkan Yetişkin yayımladığı genelgede, “Belediyemizde mali yapının analiz edilerek bütçe dengelerinin sağlanması için 2024 Mali Yılında uygulanmak üzere bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Tasarruf önlemlerinin madde madde sıralandığı genelgede;

-Ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılmaması ve ihtiyaç fazlası mal ve hizmet alımı yapılmaması,

-Taşınmaz edinilmesi ve kiralanmasına ilişkin belediyenin faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan harcamalardan kaçınılması,

-Zorunlu olmadıkça belediye faaliyetleri tanıtımına ilişkin yayınların basılmaması, zorunlu hallerde ise ekonomik malzeme kullanılması,

-Lüks ve gösterişli demirbaş alımlarının yapılmaması,

Aydın’a yeni stad yapılacak mı? Aydın’a yeni stad yapılacak mı?

-Gereksiz elektrik ve su kullanımının azaltılması,

-Belediye araçlarının özel amaçla kullanılmasına izin verilmemesi,

-Personel eksikliği ve fazlalığının analizinin yapılması istendi.

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ FAZLA ARAÇLAR GÖNDERİLDİ

Başkan Anıl Yetişkin imzasıyla yayımlanan genelgenin ardından israfı önlemek için harekete geçildi. Başkan Anıl Yetişkin, göreve gelir gelmez tasarruf için önlemler alıp, gereksiz araç kullanımını durdurmuştu. Şimdi de amacı dışında veya gereksiz kullanılan kiralık araçlar iade edildi.

Genelgenin yayımlanmasının ardından hızla harekete geçen Efeler Belediyesi, israfı önleme ve kaynakları daha etkin kullanma konusunda uygulamalarına devam edecek.