Mehmet Gürbilek sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Aydın Turizm İl Müdürümüz özellikle ve periyodik olarak Kuşadası Belediyesi ile ilgili yanlış bilgilerle beyanat vermeyi alışkanlık haline getirdi. Sayın Umut Tuncer’in CHP’li Belediyeler üzerinden yaptığı bu açıklamalar ile bürokrat olmasına rağmen el altından siyasete soyunduğunu görüyoruz.

Sayın Tuncer, gerçekten amacınız turizm alanlarının korunması ise sorumluluk sahanızda parsel parsel satılan turizm alanlarını da aynı hassasiyet içinde korumayı düşünüyor musunuz?

Örneğin; Güzelçamlı Mahallesi 440 ada 4 numaralı parsele ilişkin “park” olan imar durumu, ‘ticaret+turizm+konut’ alanı olarak Cumhurbaşkanlığı kararınca değiştirilmiştir. Takip ettiniz mi?

Davutlar Mahallesi’inde 36 .730 m2 alan sahip spor tesisleri imarlı alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca “Ticaret+ Konut+ turizm” kullanımına dönüştürülmüştür. Müdahale edecek misiniz?

Şehir Merkezinde Belediye Özel Planlama alanı iken Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca taşınmazın durumu ‘blok nizam 5 kat ticaret’ kullanımına dönüştürülmüştür. Bilginiz var mı?

Soğucak Mahallemizdeki 50 bin 625 m2 alan kamu eğitim ve dinlenme tesis alanı iken Cumhurbaşkanlığı kararı ile ‘ticaret + turizm’ kullanımına dönüştürülmüştür.

Bu noktalarında izini sürecek misiniz?

Sayın Umut Tuncer, yaptığınız açıklamalar da Kuşadası Belediyesi’ni, turizm alanlarını konuta çevirmekle itham ediyorsunuz. Bu konuyla ile ilgili belediyemizden herkesin anlayacağı şekilde bir teknik açıklama yapılmıştır. Bahse konu alanda konut olarak ruhsatlandırılmış tek bir proje yoktur. Elinizde aksini ispat eden bir belge olmadan, işi gücü Kuşadası Belediyesi aleyhinde karalama haberler yayınlamak olan kişiler ile fotoğraf çektirip ondan sonra ben bir açıklama yapmadım demek kamuoyu açısından da bir inandırıcılık taşımamaktadır.

sitee-19