Sezgin, 20 Nisan 2022 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve İçtüzüğün 99. maddesi uyarınca 15 gün içerisinde yanıtlanması gerektiği halde yanıtlanmamış olan sorularını, Bakan Vahit Kirişci tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle yeniden Meclis gündemine getirdi.

“BAKANLIK, AYDIN HALKININ NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ ALMASINI NEDEN GECİKTİRİYOR?”

Şehir Hastanesi’nin 2023 yılında açılmasının planlandığını belirten Sezgin, hastane için belirlenen mevkide ulaşım ve atık su altyapısı bulunmadığını hatırlatarak, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca altyapı tesisleri yapılacak alanların kamuya devredilmesi gerektiğini vurguladı. 18. Madde uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu alanın tamamı için izin vermesi gerektiğini ifade eden Aydın Sezgin, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvuruya Bakanlık tarafından hala onay verilmediğini belirtti.

İYİ Partili Sezgin, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıla yakın süredir ulaşım ve altyapı yatırımları için gerekli izinleri almaya çabalamasına rağmen, Madde 18 uygulaması yapılmasının Bakanlık tarafından geciktirildiğini belirterek, “Ulaşım ve atık su altyapısı tamamlanmadan hastanenin hizmete başlaması mümkün olmadığına göre, Bakanlığınızca Aydın halkının daha nitelikli sağlık hizmeti almasını geciktirici bir tutum izlenmesinin sebebi nedir?” dedi.

Sezgin ayrıca, geçtiğimiz aylarda Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda, iktidar mensubu meclis üyeleri tarafından Aydın Şehir Hastanesi yolunun finansmanına hayır oyu kullanıldığını hatırlatarak, “Bakanlığınızın tutumu da, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni hizmet sunamaz hale getirmek veya Aydın halkının hizmet almasını engellemek yönünde iktidarınızın izlediği bilinçli bir tavrın uzantısı mıdır?” ifadelerini kullandı.

1-37