Aydın Ticaret Odası'ndan (AYTO) konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

Aydın Ticaret Odası 12. Meslek Komitesi 29 Temmuz 2022 tarihinde toplanarak sigortacılık sektöründe yaşanan sorunları değerlendirdi. Toplantıdaki Komite çalışmaları ve kararları neticesinde sigortacılık sektöründe zorunlu trafik sigortalarında yaşanan mağduriyetleri ele alan bir resmi yazı hazırlanarak 1 Ağustos 2022 tarihinde ilgili Bakanlığa iletilmek üzere TOBB Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü’ne iletildi ve söz konusu yazı basın bülteni olarak yerel ve ulusalda tüm basın mensuplarına gönderildi. Aydın Ticaret Odası tarafından resmi yazının iletilmesini takip eden iki hafta içerisinde Resmi Gazete’de konu ile ilgili değişiklikleri içeren yönetmelik yayımlandı.

AYTO Meclis Üyesi Ziya YENİEV, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Murat ÇAY, AYTO 12. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan TORAL ve Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Özgür ARICI’nın açıklamalarının yer aldığı yazıda  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartlarında sigorta priminin ne şekilde tahsil edileceğinin açıkça belirtilmesine rağmen, sigorta şirketlerinin son zamanlarda zorunlu trafik sigortası yapılırken sırf poliçe tanzim etmemek adına ödeme seçeneklerini sınırlandırarak vatandaşın ekonomik satın alma özgürlüğünü kısıtlamalarının hem etik olmadığı hem de kanunlara aykırı olduğuna değinildi. Bu durumun hem sigorta acentelerini ekonomik olarak etkileyeceği hem de trafikte sigortasız dolaşan araç sayısının artmasına sebep olacağı dile getirilerek trafikte sigortasız dolaşan araçların karışacağı kazalar sebebiyle telafi edilemeyecek maddi mağduriyetler, yaralanmalar ve can kayıplarının ortaya çıkacağı hem de sosyal yıkımlara yol açacağı belirtildi.

12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında ortak bir açıklamada bulunan Aydın Ticaret Odası 12. Meslek Komitesi, konu ile ilgili yapılan değişiklik ile 4/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine eklenen “Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir.” fıkrasının sektörde yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi için önem arz ettiğini belirtti.

Söz konusu konu ile ilgili kalıcı çözümlerin üretilmesi için DASK havuz sistemi, Riskli sigortalar havuzu sistemi ve TARSİM havuz sistemi gibi konularda tecrübe kazanmış olan kamunun, kaos haline gelen trafik sigortasının da tamamının havuz sistemine dahil edilmesi ile kar/zarar maliyetlerinin havuz sistemi üzerinden yapılarak, Sigorta şirketlerinden bu yükün alınıp acenteler gibi onların da komisyon alarak sistemin kökünden çözülmesi gerektiği dile getirilmiştir.

Özellikle şehrimiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan turizmde, ulaştırma ve nakliyat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi, en önemlisi vatandaşlarımızı ilgilendiren bu sorunun çözülmesi büyük önem arz etmektedir.