Ankara'da düzenlenen 47'nci Baro Başkanları toplantısının eylem kararı alındı. 
Şüpheli ya da mağdurlara sağlanan avukatlık hizmeti ile ilgili mevcut tarifenin oldukça düşük kalması nedeniyle avukatlar eyleme gidecek.
‘CMK’ adı verilen sistemle ilgili yeni bir tarife düzenlenmesini isteyen Türkiye Barolar Birliği Baro Başkanları toplantısında alınan karar doğrultusunda, Aydınlı avukatlar da eyleme gidecek. 
Buna göre, 13 Eylül tarihinde CMK hizmetleri yavaşlatılacak.
Eğer talepler karşılanmazsa, CMK sistemi 20 Eylül'de 1 gün süreyle kapatılacak ve savcılık ya da emniyetten talep geldiğinde avukat bulunamayacak. 
Tarifelerde yine düzenleme yapılmazsa CMK kapatma eylemi 27 Eylül'den itibaren 3 gün süreyle uygulanacak. 
Kapatma eylemlerinde, şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç olacak.
Bu eylemler neticesinde sonuç alınamaz ise CMK görevlendirilmeleri süresiz durdurulacak.
Konuyla ilgili konuşan Aydın Barosu Başkanı Avukat Anıl Yetişkin, haklarını almayan avukatların hak savunuculuğu yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. Yetişkin sözlerini şöyle sürdürdü;
"Bir soruşturma dosyasında avukatın eline geçen para yaklaşık 400 lira. Bu paralar ile hak savunmak avukata haksızlık. Sunulan ücretler oldukça düşük. Yükseltilmesini talep ediyoruz. Anayasadaki angarya yasağını ihlal edecek kadar düşük ödemeler yapılmaktadır. Fedakarlık hep avukattan beklenmektedir. Tahammül sınırlarını zorlayan CMK ücretlerini Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'yle  (AAÜT)  eşitlendiği ve bu ücretlerin ülkemizin ekonomik koşulları ile mesleğimizin saygınlığına uygun hale getirilmesini, emeğin hak ettiği karşılığı görmesini talep ediyoruz."

avukat-4