Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, Aydın’ın Köşk İlçesi Mezeköy ve Uzundere Mahallelerinde acele kamulaştırma yapılacağı belirtildi.

Acele kamulaştırma işlemi, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararında, “Aydın ili sınırları içerisinde yer alan 2019/A-8 numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yatırımın devamı, termin planının aksamaması, kuyuların açılması ve kuyulardan elde edilecek akışkanı taşıyacak boru hatlarının inşası amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 27’nci Maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.