Araştırmaya göre yaş ortalaması 12 olan mağdurlar arasında 42 zihinsel engelli, 38 okula başlamayan, sekiz anaokulu çağında, 32 hamile çocuk var. 43 kamu görevlisi de dosyada istismar şüphelisi olarak yer aldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı bünyesinde görev yapan Dr. Merthan Erdoğan, “Aydın İli Çocuk İzlem Merkezi’ne Başvuran Olguların Değerlendirilmesi” başlıklı bir tez yazdı. Çalışmaya 1 Ağustos 2018-1 Ağustos 2022 tarihlerinde Aydın’da ÇİM’e cinsel istismar iddiası ile sevk edilmiş, çocuk ve velisinden görüşme ve muayene için gerekli onaylar alınmış, 18 yaş altı görüşmesi ve muayenesi tamamlanmış vakalar dahil edildi.

Çalışmaya dahil edilen 762 çocuğun 640’ının kız ve 122’sinin erkek çocuğu olduğu ve vakaların yaş ortalamasının 12,88 olduğu görüldü. Kızların yüzde 63,4’ü, erkek çocuklarının ise yüzde 78,7’si 15 yaşının altında.

Çocukların zihinsel sağlık durumu ile ilgili verilere bakıldığında 42 çocuğun engelli olduğu, bu çocuklardan 32’sinin kız, 10’unun erkek olduğu saptandı.

Bunun yanı sıra 283 çocuğun liseye, 238 çocuğun ortaokula gittiği veya yeni bitirdiği, altısının özel eğitim aldığı ve 88 çocuğun aktif olarak eğitim hayatına devam etmediği tespit edildi.

Ayrıca mağdur çocukların 38’inin eğitim hayatına başlamadığı, sekizinin ise anaokuluna gittiği saptandı.

HAMİLE ÇOCUKLAR DA VAR

Mağdurların yüzde 43,2’sinin interfemoral ilişki veya sürtünme tariflediği, değerlendirilen olguların 282’sinin yani yüzde 37’sinin muayenesinin yapıldığı, 448 olgunun yapılan görüşme neticesinde muayenesine gerek duyulmadığı, 32 çocuğun yani yüzde 4,2’sinin gebelik nedeni ile muayene edilmediği kayıt altına alındı.

Söke'de otobüste uyuşturucu yakalandı Söke'de otobüste uyuşturucu yakalandı

Çalışmada gebelik tespit edilen 32 olgudan yüzde 31,3’ünde şüphelinin “imam nikahlı eş” olduğu görüldü.

İSTİSMAR ŞÜPHELİLERİNİN YAŞ ORTALAMASI 27

İstismar şüphelilerinin yüzde 98,4’ünün, yani neredeyse tamamının erkek olduğu tespit edilirken, yaş ortalamalarının 27 olduğu saptandı.

Kız çocuklarının en çok erkek arkadaş (yüzde 13), erkek çocuklarının ise en çok akran ve arkadaş (yüzde 35,2) istismarına maruz bırakıldıkları belirlendi. Ayrıca 43 kamu görevlisi de dosyada istismar şüphelisi olarak yer aldı. Çalışmada kızların erkeklere göre daha fazla aile içi istismara maruz bırakıldığı görüldü. Araştırmaya göre istismarlar, yüzde 43 ile en çok ebeveynler ile paylaşıldı. 

Araştırmaya göre aile içi istismar, aile dışı istismara göre daha fazla tekrarlama eğiliminde. Aile içi istismarla ilgili başvuru sayısı da yıllar geçtikçe artıyor. Ayrıca tezde, aile içi istismarın daha geç bildirildiğinin de tespit edildiği söylendi.

Görüşmelerde çocuklar, istismar şüphelilerinin onlara veya sevdiklerine zarar verme, uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşma gibi eylemler ile kendilerini tehdit ettiğini söyledi.

Kaynak: Medyascope