KGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hizmete açılmış İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde yer alan "İzmir-Aydın Otoyolu Selatin Kuzey, Selatin Güney ve Germencik Güney Tarafı D Tipi Otoyol Hizmet Tesislerinin Projelendirilmesi, Yapımı, Bakımı, İşletilmesi, İşletme Süresince İdareye Yıllık Kira Ödenmesi ile Görev Süresi Sonunda İdareye Bedelsiz ve Kullanılabilir Durumda Devredilmesi İşi" için görevlendirme yapılacak.

Görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi amacıyla ön seçim gerçekleştirilecek. Ön seçime, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip şirketler müracaat edebilecek.

İlgi duyan şirketlerin KGM İşletmeler Dairesi Başkanlığından 27 Mart'tan itibaren 15 bin lira karşılığında temin edecekleri ön seçim şartnamesinin ekindeki formları doldurarak, 12 Nisan saat 17.00’ye kadar bu birime vermeleri gerekiyor.

Yapılacak ön seçim sonucu yeterli görülen ve davet mektubu gönderilen şirketler teklif belgelerini 20 bin lira karşılığı KGM İşletmeler Dairesi Başkanlığından alacak.