Avukat Ayça Öztürk yaptığı adaylık açıklamasında “Sayın meslektaşlarım, Avukat olmayı seçerek hepimiz daha en başından itibaren zor olandan ve mücadeleden yana bir tercih yaptık. Eğitim sürecinden başlayarak mesleğin içinde kaldığımız son ana kadar süreceğini bildiğimiz zorlukların peşinen gönüllüsü olduk. Mesleğin zorluklarını ve bize getirdiği sorumlulukları kabul etsek de mesleğin zorlaştırılmasını, koşulların ağırlaştırılmasını kabul etmedik. Yetki ve sorumluluk alanı kendine has yasa ile düzenlenen ve savunma dokunulmazlığı ile kısıtlama ve müdahalelerden ari tutulan mesleğimizin mevcut koşullarda varlığı ve geleceği konuşulur hatta tartışılır hale gelmiştir. 
Günün birinde, en kadim düşüncelerin var olduğu bu topraklarda savunmanın da savunulduğu noktaya gelinmemesi için barolara ve onların kuvvetli yapısına fazlası ile ihtiyaç duymaktayız. Güçlü bir baro, mesleki, sosyal ve ekonomik anlamda güçlü bir şekilde avukatların var olabilmesinin güvencesidir. Güçlü baro yapısının oluşumuna katkı sunmak ve meslektaşlarımız ile birlikte sorunlarımıza çözüm üretecek bir yönetim anlayışı ile temsil etmek için sizlerden görev talep ediyorum. Bu düşünceler ile Aydın Barosu Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğumu sözlerle paylaşıyorum. Saygılarımla. ” İfadelerini kullandı.

avukat2