Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, zeytinlik alanda madencilik faaliyetlerinin yapılmasına yönelik alınan karara tepki göstererek “Yüzlerce yıllık zeytinlikler yok olacaktır” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek. Alınan karara bir tepki de Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’ndan geldi. Yapılan açıklamada, “Ülkemiz zeytinciliği olumsuz etkilenecektir. Ülkemizin zeytinlik alanların büyük bölümünde madencilik faaliyeti için çok sayıda izin alınmış, yeni izinler için süreç devam etmektedir. Bunların yanı sıra zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren bu değişiklikle ülke genelinde zeytinliklerin ve zeytin ağacı sayısının daha da azalacağı endişesi vardır.

Yüzlerce yıllık zeytinlikler yok olacaktır. Yönetmelikteki değişiklikte her ne kadar madencilik faaliyeti tamamlandıktan sonra alanın rehabilite edilmesi yer alıyorsa da yetişmiş, yüzlerce yaşına gelmiş zeytinliklerin yeniden eski haline gelmesi on yıllar alacak, zeytin ağaçları maden sahaları için feda edilecektir.

Mecliste defalarca reddedilmiştir. Daha önce defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilen ve zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasını öngören düzenlemeler ya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ya da yargıdan geri dönmüştür.

1939 yılında kabul edilen bir Zeytincilik Yasası var. Bu yasanın 20. maddesinde “Zeytinlik alanlar ve bu alana 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç tesis yapılamaz” hükmü yer alıyor. Madencilik Yönetmeliği’ne bir fıkra eklenerek yasa değiştirilmek isteniyor. Bu yasaya aykırı bir düzenlemedir.

Otoyollarda hız sınırı yükseldi! Otoyollarda hız sınırı yükseldi!

Zeytinlik yerine maden işletmeciliği “Kamu Yararı” değildir. Maden sahası için zeytinliklerin yok edilmesi “kamu yararı” olarak sunuluyor. İklim krizine neden olan fosil yakıtların terk edildiği bir dönemde zeytin ağaçları yok edilerek madencilik faaliyetleri yürütülmesinde kamu yararı olamaz.

Aşağıda adları yer alan kurumlar olarak; Binlerce yıldır insanları besleyen, Anadolu'nun sembolü “Ölmez Ağaçları” zeytin ağaçlarının kesilmesine, zeytinliklerin yok edilmesine yol açacak “Yönetmelik Değişikliği”nin geri alınmasının “kamu yararı”na olacağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.