İSTANBUL (AA) - Kalp-damar Cerrahisi, kardiyoloji, kanser cerrahisi, beyin cerrahisi alanlarında tıbbi cihaz üretimi yapan RD GLOBAL ve INVAMED'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30.06.2021 tarihinden bu yana INVAMED – RD GLOBAL hakkında yürütülen, gerçek dışı iddialardan oluşan karalama kampanyası ile ilgili olarak 02.07.2021 tarihli yazılı basın açıklaması yapılmıştır. Ankara Milletvekili Murat Emir’in basın açıklamasında iddia ettiğinin aksine, şirketlerimizce SGK’ya ihaleyle veya ihalesiz hiçbir tıbbi cihaz satılmadığı, kaldı ki ülkemizde hiçbir tıbbi cihaz şirketinin bu şekilde SGK’ya ürün satmasının mümkün olmadığı SGK mevzuatı ve SUT hükümlerince belirlenmiştir.

Ankara Milletvekili Murat Emir’in, basın açıklaması ile 15 TL’lik bir ürünün SGK’ya 1000 TL’ye satıldığı ve bunun milyonlarca TL’ye ulaştığını iddia ettiği görülmüştür. Bu iddiasının sözde delili olarak ise, Türkiye’deki tüm tıbbi cihazların kayıtlı olduğu ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ürün sorgu ekranlarını sanki bir ihale belgesiymiş gibi paylaştığı anlaşılmıştır. Tüm sağlık camiası tarafından bilindiği gibi, hastane ve hekimler ürünlerin kullanım yerini, amacını ve kaydını sorgulamak amacıyla bu ekranları kullanmaktadır. Bu ekranlar bir ihale belgesi değil; tıbbi ürünlerin kayıtlarını gösteren bilgi bankalarıdır. Murat Emir tarafından hiçbir somut veriye dayanmayarak ve tümüyle asılsız bir şekilde ileri sürülen, hayali olarak ürünümüze biçilen 15 TL’lik aşağılayıcı bedel ve bu ürünün 1000 TL’ye SGK’ya satıldığı ve haksız olarak milyonlarca TL kazanıldığı iddiası, hastalara şifa olmak için çıkılan Ar-Ge ve üretim yolculuğunu basit ve sığ bir tavırla aşağılamaya yöneliktir.

INVAMED- RD GLOBAL Avrupa’nın en büyük tıbbi cihaz Ar-Ge ve inovasyon fabrikasına sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir.” sözü doğrultusunda, onurla ve şerefle Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bir kişi olarak, ülkemizin değerlerinden biri olan bu kalenin siyaset malzemesi yapılmaya çalışılması hem bir hekim hem bir milletvekili olan Sayın Murat Emir’e yakışmamaktadır. İNVAMED - RD GLOBAL Uluslararası bir Türk Şirketidir. Hiçbir alakası olmadığı halde bazı siyasi kişilerle ilintilendiriliyor olması yerli üretime ve verilen emeklere zarar vermektedir. Bizlere zarar vermeye çalışıldığında Türkiye kazanmayacak; Türkiye ithal edecektir.


- Bu bir bağış davetidir


Sayın Murat Emir; hipokrat yemininizde ve milletvekili yemininizde onurunuz, namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin ettiğinizi hatırlatmak isteriz. Sayın Murat Emir; sizi bahse konu olan ürünün varsa faturalarını incelemek üzere üretim tesisimize davet ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi herhangi bir haksız kazanç var ise, SGK’ya ya da farklı kurum kuruluş ya da bir şirkete iddialarına konu olan ürün fatura edildi ise, bu bedelin 10 katını SMA, MS ve ALS’li hastalarımıza bağış yapmayı taahhüt ediyoruz. Fakat böyle bir durum yok ise, kamuoyunda yarattığınız algı bedeli kadar tutarı siz SMA, MS VE ALS’li hastalarımıza bağış yapar mısınız? INVAMED - RD GLOBAL tüm dünyadaki hastalara şifa olmak için vardır. Bu polemiklerden kazanılan paranın dahi SMA, MS ve ALS’li hastaların tedavisi için kullanılmasını istemektedir.


- Türk ışın tedavisi hakkında iddialara cevap


Türk Işın Tedavisi, Kovid-19 tedavisi için geliştirilen bir tıbbi cihazdır. Bu sebeple kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan klinik araştırma izni alındıktan sonra, klinik araştırma talep eden gönüllü entübe hastalara, sigorta ücretleri dahil INVAMED – RD GLOBAL tarafından karşılanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple bu tedavi sisteminin CE belgesi olmadığı, ÜTS kayıtlarının iptal edildiği gibi asılsız, dayanaksız ve iftira niteliğindeki isnatların kötü niyetli olduğu açıktır.

INVAMED – RD GLOBAL, ÜTS’ye kayıtlı 20 binin üzerinde tıbbi ürün üretmekte ve ürünlerini 70 ülkeye ihraç etmekte olup bu ürünlerin tamamı 70 ülkenin sağlık sistemlerine kayıtlıdır. Rakip küresel tıbbi cihaz şirketlerinin Türkiye’de ve dünyada yürüttüğü tekel olma politikasının mektubunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak taşımayınız.

Sayın Murat Emir,

Dünyada bir Türk markası olan INVAMED – RD GLOBAL hakkında basın yoluyla yaptığınız bu tür açıklamaların uluslararası arenada küresel şirketler tarafından Türkiye’nin ve Türk markalarının itibarını sarsmak için kullanıldığından haberiniz var mıdır?


- Siyasi parti üyelerine ayrıcalıklı distribütörlük verildiği iddiasına cevap


Sadece Türkiye genelinde 285 adet bayi ve distribütörümüz bulunmaktadır. 285 şirketin ve çalışanlarının siyasal tercihlerinin tarafımızca değerlendirilmesi mümkün değildir. Şirketimizce bayi ve distribütör seçimi yaparken din, dil, ırk, mezhep veya siyasal tercihlerine göre ayrım yapılmamaktadır. Bizleri ortak noktada birleştiren siyasi ve diğer etnik kimlikler değil, bilim ve sağlıktır.

Tüm bu isnatların “gerçeklik” ve “kesinlik” unsurları taşımaması sebebiyle, hukuki başvurularımız neticesinde, en güzel cevap Yüce Türk Yargısı tarafından verilmiştir.

Sonuç olarak, Sayın Murat Emir’in üretim tesisimizi ziyaretinde, yargı kararlarıyla ispatlanan haklılığımızı kendi gözüyle de gördüğünde, SMA, MS ve ALS’li hastalara bağış yapmasını ve INVAMED – RD GLOBAL mühendislerinden, doktorlarından, çalışanlarından, bayilerinden ve bu emeğe gönül verenlerden kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyoruz."

9 milyona yakın dosya icradan düşecek 9 milyona yakın dosya icradan düşecek