Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kervarsaray’da yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda kentin tanıtım faaliyetleri açısından büyük önem taşıyan turizm fuarlarından World Travel Market London’a katılım kararı alındı. Karara göre, 7-8 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek olan turizm fuarına katılım sağlanarak Kuşadası için önemli olan İngiliz pazarında kentin tanıtımı yapılacak.

Kuşadası Belediyesi Eylül ayı toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün talebi ile gündeme alınan Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi tarafından yürütülen “Şehirlerin Dirençli Hale Getirilmesi Programı 2030” ile ilgili oldu. Toplantıda programa başvuru sürecinin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması için girişimlerin başlatılmasına karar verildi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR EŞİTLİKÇİ POLİTİKALAR

Kuşadası Belediye Meclisi, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla da önemli bir karara imza attı. Karara göre Kuşadası Belediyesi, kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerini güvence altına alan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği-CEMR protokolüne imza atacak. Hazırlanacak Yerel Eşitlik Eylem Planı ile kentte yaşama geçirilecek tüm faaliyetlerde kadın-erkek eşitliği ilkesi göz önünde bulundurulacak. Yerel düzeyde kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmek ve eşitlikçi politikaları sürdürülebilir kılmak hedefiyle, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerel politikalara ve yönetimlere dâhil etmeyi amaçlayan Yerel Eşitlik Eylem Planı ile kadının statüsünün güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülecek.

ÖMER