Sözeri açıklamasında, "Halkın sağlam, günün ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bir konut sahibi olması amacı ile yapılan her teşebbüs özü itibari ile son derece önemlidir" dedi.

Başkan Erbil mesajında şu ifadelere yer verdi:

 2020 yılından itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de pandemiden etkilenmiş ve pandemiye bağlı küresel piyasalarda oluşan olumsuzluktan etkilenmiştir. Ülke olarak yakın ticari ilişkide ve yanı başımızda meydana gelen bir savaştan dolayı tüm dünyada enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında dalgalanmaları oluşmuş ve bu dalgalanmadan da ülkemizde olumsuz etkilenmiştir.

Mevcut ekonomik durum konut fiyatlarına da olumsuz bir şekilde etkilenmiş, 2020 yılından itibaren bazı dönemlerde konuta talep durma noktasına gelmiş bazı dönemler konuta çok ciddi talep oluşmuştur. Yüksek enflasyon ve düşük faiz karşısında elinde nakit olanlar ise konut başta olmak üzere gayrimenkul alımına hız vermişlerdir. Risklerin arttığı dönemde haliyle yapı maliyetleri de artmış konut yeni yapımı ve konut arzı yavaşlamış fiyatlarda ani yükselmeler oluşmuştur. Bütün bu gelişmeler toplumun dar gelirli kısmını daha fazla olumsuz etkilemiş, dar gelirlinin nitelikli barınma ihtiyacına ulaşmasını oldukça zorlaştırmıştır.

Bu kapsamda 13.09.2022 tarihinde açıklanan 2950 adedi de Aydın ilinde olan 250 bin adetlik SOSYAL KONUT projesini önemli buluyoruz. Anayasa Konut Hakkı başlıklı 57. Maddesi “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.” şeklindedir. Halkın sağlam, günün ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bir konut sahibi olması amacı ile yapılan her teşebbüs özü itibari ile son derece önemlidir.  Kamunun bir kısmını kendi kaynakları ile karşılayacağı önemli bir projede; dar gelirlinin ödeme durumu dikkate alınmalı ve hak sahipliği seçiminin adil, şeffaf ve ihtiyaç sahibini tarif eder nitelikte olmasına azami gayret gösterilmelidir.

İnşaat Mühendisleri Aydın Şubesi olarak yapılması planlanan konutların şehrin dokusuna, çevreye, doğaya, yerel mimari ile tasarıma uygun ayrıca ulaşım ve altyapı özellikleri dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerektiği inancındayız. Projenin her aşamasında o bölgedeki teknik personelin tasarım ve uygulama tecrübesi ile beceresinden faydalanması gerektiğini belirtmek isteriz.  Planlanan proje kapsamında talep toplanmadan mevkii, oda sayısı, konut büyüklüğü ve maliyet hakkında daha fazla bilgilendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.  Umarız ki; bu proje dar gelirlinin barınma ihtiyacına derman olur.

rrr