banner47

AK Parti MKYK Üyesi Hıdır, Datça’da badem ha­sa­dı yaptı

AK Parti MKYK Üyesi Hıdır, Datça’da badem ha­sa­dı yaptı
banner68

MUĞLA (AA) - AK Parti Mer­kez Karar Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üyesi Meh­met Nil Hıdır, Datça ve çev­re­sin­de zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du.

Hıdır, Betçe ,Yaka, Yazı ma­hal­le­le­ri ve Kni­dos Ören ye­ri­ni zi­ya­ret ede­rek ma­hal­le­li ve köy­lü­le­rin sı­kın­tı­la­rı­nı din­le­di.

Celal Ay ile bademi ha­sa­dı yapan Hıdır, "40 de­re­ce üze­rin­de­ki sı­cak­ta ça­lı­şan çift­çi­mi­zin emeği ve hakkı öden­emez."dedi.

Kni­dos Kazı Baş­ka­nı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ile görüşen Hıdır, Datça'nın ye­şi­liy­le, ma­vi­siyle, ta­şı ve top­ra­ğı­nın gü­zel­li­ği­nin yanı sıra çok sayıda me­de­ni­yet­le­re ev sa­hip­li­ği yaptığını söyledi.

Hıdır, daha sonra Zeytincik köyü yol ke­na­rın­da kendi yap­tı­ğı ürün­le­rin sa­tı­şı­nı yapan Aysun Güçlü'yü zi­ya­ret ede­rek badem kır­ma­sı­na yar­dım etti.

Nil Hıdır'a AK Parti il ve ilçe mec­lis üyesi Haluk Laçin de eşlik etti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER