Çevre dostu projeleriyle öne çıkarak, ilklere imza atan Didim Belediyesi, Başkan Atabay’ın talimatı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce hazırlanan “Binalarda Yağmur Suyu Toplama Sistemleri” ne yönelik düzenleme teklifi ile Türkiye’ye örnek olmaya hazırlanıyor.

Doğamızı ve çevremizi gelecek nesillere taşımak adına duyarlı çalışmalar gerçekleştiren Didim Belediyesi, küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü bu günlerde yeni bir çalışmaya daha imza attı. Kent genelinde gerçekleştirmiş olduğu çevre dostu çalışmalarla öne çıkan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce hazırlanan “Binalarda Yağmur Suyu Toplama Sistemleri ”ne yönelik düzenleme teklifi, Didim Belediye Meclisi tarafından onaylanarak uygulamaya girdi.

ŞEBEKE SUYU DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile sunulan ve belediye meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edilen düzenleme kapsamında, ilçe içerisinde yer alan tüm parsellerde yeni yapılacak bina ve tesislerde yağmur suyu toplama sistemi yapılacak. Toplanan yağmur suyu, yangın gibi doğal afetlerde kullanımı sağlanarak küresel ısınma sebebiyle ülkemiz genelinde görülen kuraklığa karşı şebeke suyunun daha verimli kullanılması sağlanacak.

DİDİM BELEDİYESİ İLK OLDU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/08/2021 gün ve 2937 sayılı yazısında : “23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.07.2021 tarih ve 31538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişiklik yapılan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 57. Maddesi’nin 7. Fıkrası’nın (a) Bendi’nde “2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi hâlinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur. Toplama tankının hacmi; yapının bulunduğu ilin aylık m²’ye düşen en fazla ortalama yağış miktarı ile binanın çatı alanı esas alınarak hesaplanır. Toplanan yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarının ihtiyacından fazla olan kısmı, tesisat projesinde gösterilmek suretiyle bahçe veya diğer ortak alanlarda kullanılabilir. İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin daha küçük parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim hesap yöntemine ve ilave kullanım alanlarına ilişkin de zorunluluk getirilebilir…” hükmünü ilk uygulayan belediye Didim Belediyesi oldu. İmar komisyonu tarafından meclise sevk edilen rapor Didim Belediye Meclisi’nce oy birliği ile kabul edildi.

Tavşan Burnu Tabiat Parkı kapılarını açtı Tavşan Burnu Tabiat Parkı kapılarını açtı

KENTİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAR

Kentimizin geleceği ile ilgili önemli bir karar olan bu çevre dostu karara göre, Didim içerisinde yer alan tüm parsellerde yeni yapılacak bina ve tesislerde yağmur suyu toplama sistemi yapılacak. 2000 m²’den büyük ve 10 bağımsız bölümde, fazla parsellerde yapılacak olan yağmur suyu toplama sistemi; parsel ortak alanında inşa edilmek, tabi veya tesviye edilmiş zeminin 50 cm altında kalmak ve binaların taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmamak koşulu ile betonarme olarak da yapılabilecek.

2000 m²’den küçük ve 10 bağımsız bölümden az olan parsellerde tabi veya tesviye edilmiş zeminin altında kalması koşulu ile plastik veya demir olarak da yapılabilecek. Yapılacak yağmur suyu toplama sistemi için gerekli tankın hacmi hesabı, ilgililer tarafından projelendirilerek kullanılacak alanlar belirlenip hesaplanacak.

Ancak kullanılacak tankın kapasitesi; her bağımsız bölüm için 2 ton olmak üzere hesaplanacak kapasiteden az olmamalıdır. Daha önceden yapı ruhsatı alınmış parseller için düzenlenecek “yenileme, yeniden tadilat ve isim değişikliği” nitelikli yapı ruhsatları uygulama kapsamında yer almayacak.

Bahçe kullanım alanı olmayan ve bodrum katının da yapılmasında gerek zemin etüdü raporları, gerekse resmi kurum raporları ile sakıncası olduğuna ilişkin parseller, kültür varlıklarına ilişkin koruma kurulu kararı ile zemin altı uygulama yapılmasında sakınca olan parseller ve benzeri durumlarda yer alıp uygulamanın yapılmasında resmi kurumlarca sakınca bulunduğuna karar alınan parseller bu karar dışında kalacak.

UYGULAMA 1 OCAK 2022’DE BAŞLIYOR.

Başkan Atabay’ın talimatı ile düzenlenen ve meclis kararı ile kabul edilen çevre dostu karar 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak