MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­la­rın te­da­vi ola­bi­le­ce­ği di­ya­liz mer­ke­zi tö­ren­le hiz­me­te girdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Bir saat daha uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Bir saat daha uzatıldı

Muğla İl Sağ­lık Mü­dü­rü İsken­der Gen­cer, Datça Dev­let Has­ta­ne­si bi­na­sın­da ku­ru­lan mer­ke­zin açı­lı­şın­da, merkezde aynı anda 5, toplam­da 20 has­tanın hiz­met alabileceğini bildirdi.

AK Parti Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Yavuz Demir ve Yelda Erol Gök­can da yaptıkları ortak yazılı açıklamada, mer­ke­zi­n Datça'ya ha­yır­lı ol­ma­sı­ te­men­ni­sinde bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Datça'da ihtiyaç duyulan ve gerekli yazışmaların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak 438 bin 146 liraya mal olan hemodiyaliz merkezi ünitesi, 2 Hepatit B'li, 1 Hepatit'li ve 12 Negatifli Hemodiyaliz hastasına hizmet verecek. En son teknolojiyle üretilmiş 10 cihaz kapasiteli su sistemi ünitesi ve hemodiyaliz makineleri, hastaneye fabrika çıkışı getirilerek, sıfır olarak kuruldu. Hastalar için televizyon ve kulaklık sistemi, koltuk ve yatak seçenekleri, geniş kullanım alanları ile hastanenin kalan kısımlarından müstakil girişli yaklaşık 160 metrekare kapalı alanda hizmet verilecek. Hemodiyaliz Ünitesinde sertifikalı hemodiyaliz sorumlu hekimi, sertifikalı hemşire, hemodiyaliz teknikeri, yardımcı personel ve teknisyeni ile hizmet verecek."