Tüm Yerel-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere banka promosyon sözleşmesi görüşmelerine kamu idaresi temsilcisi, yetkili işçi ve memur sendikaları temsilcileri ile bankalar katılmaktadır. Bankaların sundukları tekliflerden en yüksek teklifi veren bankanın teklifi kabul edilerek mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşme imzalanmaktadır. Bu sürece Belediye yönetiminin herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir.

Kamu görevlilerinin aylık ve diğer özlük hakları, bankalar ile ilgili kamu görevlisinin çalıştığı kurum arasında yapılan sözleşme ve protokoller çerçevesinde bankalar aracılığıyla ödenmekte, bankalar ise bu ödemelerden gelir elde etmektedirler. Bu gelirin karşılığı olarak da bankalar tarafından ilgili kurumların personeline promosyon adı altında mali imkanlar sunulmaktadır.

Bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başbakanlık Genelgeleri düzenlenmiş; Başbakanlık Genelgelerinde banka promosyonlarının tamamının personele dağıtılacağı, dağıtılacak promosyonların ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödeneceği, protokollerin süresinin 2 yıldan az 5 yıldan çok olamayacağı düzenlenmiştir.

Sendikamız ve kadrolu çalışan işçilerin yetkili sendikası görüşmelere katılarak Devlet memurları ve kamu görevlileri ile kadrolu işçiler açısından en yüksek teklifin kabul edilmesine onay vermiş olup; personele ödenecek promosyon tutarı banka tarafından verilen teklifler çerçevesinde belirlenmektedir.

Bankalar tarafından verilen teklifler yine bankalar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilmekte ve verilmekte olup, 4688 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlileri sendikası olarak sendikamızın şirket işçileri lehine ya da aleyhine herhangi bir yaklaşım sergilemesi söz konusu olmadığı gibi mümkün de bulunmamaktadır. Bu kapsamda farklı statülerde bulunan personel için farklı özlük ve mali haklara sahip olmaları nedeniyle farklı protokol hükümleri düzenlenmesi mümkündür ve hakkaniyet gereğidir.

Sendikamız kendi üyelerinin mali ve ekonomik haklarını korumak adına üyelerimizin müşterek çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Bu tüm üyelerimize duyduğumuz sorumluluğun gereğidir ve aksi de düşünülemez!

Bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele verilmesi teklif edilen tutarlar yine bankalar tarafından belirlenmektedir. Durumun Belediye yönetimini ve sendikamızı ilgilendiren herhangi bir yönü de söz konusu değildir.

Bu çerçevede konu ile ilgili olarak bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya organlarında Belediye yönetiminin dahli bulunmayan bir hususta gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgiler verilmesi ve Belediye yönetiminin ve sendikamızın bu konuda hedef gösterilmesi bir karalama kampanyasıdır.