Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen veteriner hekimlere yönelik hizmet içi eğitimde Aydın’da tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İncir toplantı salonunda, İl Müdürü Ahmet Ökdem ve İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır ile Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin’in katıldığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi tarafından düzenlenen il ve ilçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimlere yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı personelleri Epidemiyoloji Çalışma Grup Sorumlusu Sezai Cibelik ve Hayvan Hareketleri, Kimliklendirme ve Kayıt Çalışma Grubunda konu sorumluları Veteriner Hekimler Hüseyin Eş ve Cüneyt Turan tarafından, il-ilçe müdürlüklerinde görevli tüm Veteriner Hekimlere 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve 2020 yılında Aydın’da başlatılacak "Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında oluşturulan "Tek Tırnaklı Kayıt Sistemi" nin tanıtımı ve uygulama esaslarına (çip takılması, mallein testi uygulaması gibi) ilaveten Türkvet ve Veteriner Bilgi Sisteminde yapılan yenilikleri içeren konular hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca programın diğer oturumlarında Epidemiyolojik çalışmalar hakkında ve Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Etlik Veteriner Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konu uzmanları Veteriner Hekim Ahmet İpek, Veteriner Hekim Orhan Dudaklı tarafından Şap Hastalığı ve Sığır Tüberkülozu Hastalığı ile mücadele esasları ve ülkemiz hayvancılığına etkilerine dair konularda eğitim verildi.